Obilne padavine povzročile porast reke Soče

PGD Kanal - Narasla Soča 2017Obilne dežne in snežne padavine v prvi polovici decembra so povzročile velik porast vodotokov. Od zadnjih poplav mineva že dobrih pet let. V torek, 12. decembra 2017 so Kanal in ostale kraje ob reki Soči prizadele manjše poplave. Na poziv občinskega štaba Civilne zaščite občine Kanal ob Soči smo bili aktivirani nekaj minut pred 9. uro zjutraj. Poleg nas so bili aktivirani še gasilci PGD Avče, v pripravljenosti pa so bili gasilci PIGD Salonit Anhovo. Zbirno mesto je bilo na makadamskem parkirišču pri tamkajšnjem kampu Korada, od kjer se je usmerjalo in vozilo vreče.

Najprej smo napolnili protipoplavne vreče, katere smo razvažali pomoči potrebnim in ogroženim. Na terenu smo imeli vozila in opremo za prevoz protipoplavnih vreč in črpalke za prečrpavanje vode. Voda je dosegla nekatere objekte v Kanalu in Desklah, in sicer na Pionirski ulici, Kidričevi cesti v Kanalu, v Globnem, kletne prostore Osnovne šole Deskle in stanovanjski objekt ob bencinski postaji v Desklah. Zaprti sta bili cesti Plave - Prelesje ter cesta med Plavami in Ložicami pri HE Plave. Reka Soča je bila tik pod najnižjo točko regionalne ceste v Globnem. Medtem smo prejeli informacijo, da je oseba v Plavah opazil osebni avtomobil v vodi. Gasilci PGD Kanal smo s poklicnimi kolegi JZGRD Nova Gorica in policisti preiskali območje med Plavami in Solkanom, a nikjer nismo opazili nikakršnih sledi o vozilu. Akcijo iskanja smo prekinili.

Narasla voda je začela upadati v popoldanskih urah, ko je nastopil čas za čiščenje objektov ter pospravljanje opreme. Čiščenje se je nadaljevalo tudi naslednji dan.

Slike "Poplave Kanal 2017".

 
METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!