Postopki v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO)

Postopki v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO)

Komisija za preventivo, Gasilske zveze Slovenije, je pripravila smernice za ukrepanje v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO). Gradivo je namenjeno gasilcem in vsem, imetnikom javljalnikov CO.več o novici

O razglasitvi požarne ogroženosti

O razglasitvi požarne ogroženosti

Objavljamo razlago o razglasitvi požarne ogroženosti v Sloveniji s strani Uprave RS za zaščito in reševanje:

"Noben model požarne ogroženosti nima pravne veljave, merodajni in pravno in materialno pomembni so le razglasi Uprave RS za zaščito in reševanje ali občin.

Modelskiveč o novici

Ravnanje z utekočinjenim naftnim plinom (UNP)

Ravnanje z utekočinjenim naftnim plinom (UNP)

Utekočinjen naftni plin (UNP) je mešanica zmesi ogljikovodikov - praviloma butana in propana v razmerju do 35 ut.% propana (C3H8) in do 65 ut.% butana (C4H10). Uporaba plina je zelo razširjena, saj je vsestranski energent v gospodinjstvih, industriji, obrti, agrotehniki, transportu,več o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

OBVESTILO O ZAPRTJU CEST

1. GLOBNO: od 4.9.2017 pa do predvidoma 20.12.2017 bo zaradi izgradnje kanalizacije in pločnika polovična zapora. Usmerjanje je urejeno s semaforji.