OBVESTILO O RAZGLAŠENI VELIKI POŽARNI OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 17. julija 2024 na območju občin: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Organi društva in druge komisije

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je po svoji ureditvi društvo. Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani PGD Kanal in se skliče vsaj enkrat letno, lahko pa tudi izredno. Na zboru članov se vsako 5. leto voli člane v organe društva.

Organi društva so:

  • 11-člansko predsedstvo, ki ga vodi predsednik društva. Predsedstvo upravlja z delovanjem društva v obdobju med zboroma članov
  • 3-članski nadzorni odbor, ki spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
  • 3-člansko disciplinska komisija, ki odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Predsedstvo, kot drugostopenjski organ.

Predsednik društva je organizacijski vodja v gasilskem društvu. Sklicuje in vodi upravni odbor in skrbi za poslovanje društva.
Poveljnik društva je operativni vodja društva, ki skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

Organi za obdobje 2023-2028:

 

Predsedstvo

predsednik: Tomaž Mugerli
podpredsednik: Danijel Markič
tajnik: Klara Škodnik
poveljnik: Anton Cotič
namestnik poveljnika: Andrej Ponikvar
podpoveljnik: Igor Komac
predstavnik informatike: Tadej Škrlec
predstavnik za delo z ženami: Tanja Markič
predstavnik za delo z mladino: Ivanka Ponikvar
predstavnik veteranov: Zvonimir Ponikvar
predstavnik mladih: Jan Škodnik

Nadzorni odbor

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Milan Brezavšček
član: Nataša Kovačič

Častno razsodišče

predsednik: Zvone Ponikvar
član: Ksenija Gregorčič
član: Simeon Kodelja

Poveljstvo

poveljnik: Anton Cotič
namestnik poveljnika: Andrej Ponikvar
podpoveljnik: Igor Komac
pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Jan Škodnik
pomočnik poveljnika za radijske zveze: Erik Pavšič
pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Romina Škodnik
orodjar: Danijel Markič
glavni strojnik: Mitja Melink

Komisije za

Odlikovanja

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Igor Komac
član: Klara Škodnik

Delo z ženami

predsednik: Tanja Markič
član: Danjela Cencič
član: Romina Škodnik

Informatiko

predsednik: Tadej Škrlec
član: David Škrlec
član: Danijel Markič

Delo z mladino

predsednik: Ivanka Ponikvar
član: Maja Hladnik
član: Tadej Škrlec

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).