OBVESTILO

Zaradi splošnih zdravstvenih razmer po Sloveniji s koronavirusom odpade oz. se prestavi za nedoločen čas občni zbor članov in mladine in vse vaje mladine. Za nove datume vas bomo obvestili.

Z dnem 20. marec 2020 začne veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Orientacija

Kaj je orientacija? Orientacija je sposobnost gibanja po neznanem terenu s pomočjo kompasa ali naravnih znamenj. Deli se na geografsko orientacijo (poznavanje strani neba) in topografsko orientacijo (poznavanje stojne točke in položaja objektov v okolici, smer poti…). Gasilska orientacija za gasilsko mladino je tekmovanje , v kateri ekipa treh tekmovalcev določene starostne kategorije mora kar najhitreje opraviti z določeno dolžino proge in več aktivnimi kontrolnimi točkami. Pri tem mora uporabljati gasilske veščine in znanje topografije.

Tekmovalne kategorije:
- pionirji (od 7 do 11 let)
- pionirke (od 7 do 11 let)
- mladinci (od 12 do 16 let)
- mladinke (od 12 do 16 let)
- gasilski pripravniki (od 16 do 18 let)
- gasilske pripravnice (od 16 do 18 let)

V kategoriji je lahko en član mlajši od predpisane starosti. Šteje leto rojstva. Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. Ekipa se orientira s pomočjo karte in s pomočjo kompasa, brez katerega ne more začeti tekmovanja.

Proga:

− za pionirje, pionirke je dolga cca. 2000 m in ima 4 aktivne kontrolne točke;
− za mladince, mladinke je dolga cca. 3000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk;
− za gasilce pripravnike, gasilke pripravnice je dolga cca. 5000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk;
Proga nima označb, opisov ali katerihkoli (označevalnih) drugih elementov.

Kontrolna točka:
Kontrolna točka je prostor v naravi, kjer ekipa izvede določeno vajo.
Kontrolna točka je lahko »aktivna« (na njej se izvede vaja) ali »mrtva« (na njej se ekipa le registrira).
Kontrolna točka je na karti označena z rdečim krogcem in zaporedno številko. Kontrolna točka se nahaja v središču krogca, na terenu pa je območje kontrolne točke lahko oddaljeno do 10 m od središča območja določenega na karti. Kontrolna točka je dobro določljiva na terenu in tako tudi na karti.

Aktivne kontrolne točke na orientacijski progi:

pionirji, pionirke:
- Vaja z vedrovko – vaja izven proge
- Štafetno vezanje vozlov
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki

mladinci, mladinke:
- Vaja z vedrovko – vaja izven proge
- Štafetno vezanje vozlov
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki
- Hitrostno zvijanje cevi
- Štafetno spajanje cevi na trojak

gasilci pripravniki, gasilke pripravnice:
- Postavitev orodja za vajo z MB – vaja izven proge
- Štafetna navezava orodja
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki
- Hitrostno zvijanje cevi
- »V napad«

Pravila, gradivo za orientacijo
pdfSestavni deli kompasa


METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI