Opertivno moštvo

Operativec prostovoljni gasilec je:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje


 

Članstvo PGD Kanal starostne kategorije število
vsi člani vse  129
prostovoljni gasilec   38
prostovoljni gasilec - operativec

moški od 18 do 63 let
ženske od 18 do 55

37
prostovoljni gasilec - rezerva   3
pripravniki od 16 let dalje 6
veterani (-ke)

moški nad 63 let
ženske nad 55 let

7
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 13
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 18
podporni člani   3
ostali člani   4
     
članstvo moškega spola vse 85 
članstvo ženskega spola vse 44 

Podatki izvzeti iz programa Vulkan, dne 1.1.2014

Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal mora zagotavljati vsaj 42 operativcev, ker je njena enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).

 

Število gasilcev po specialnosti (opravljeni tečaji)

Specialnost (po GZS) PGD Kanal
Nevarne snovi 7
Vodja enote 13
Vodja enot 5
Vodja skupine 26
Vodja intervencije v naravnem okolju 2
Sodnik 2
Potapljač 8
Potapljač reševalec

4 *B

Bolničar

1

*B - Občina Kanal mora zaradi bližine večjih tekočih in stoječih vodnih površin zagotoviti vsaj 4 reševalce.

Drugi tečaji

Tečaj PGD Kanal
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem 13
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 15
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 7
tečaj za člane višjih poveljstev 1
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 17
tečaj za uporabnika radijskih postaj 7
tečaj za mentorja mladine 11
tečaj za uporabnika dihalnega aparata 26
tečaj za strojnika 9
tečaj za tehničnega reševalca 9
tečaj za informatika 4

Posodobljeno: 25.12.2015

 

Število gasilcev po činu

Čini (po GZS) PGD Kanal
pionir 17
mladinec 3
pripravnik 0
gasilec 24
gasilec I. stopnje 8
gasilec II. stopnje 4
višji gasilec 8
nižji gasilski častnik 10
nižji gasilski častnik I. stopnje 3
nižji gasilski častnik II. stopnje 1
gasilski častnik I. stopnje 2
gasilski častnik II. stopnje 5
višji gasilski častnik 1

 Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo.

Število gasilcev po drugem znanju

Druga znanja število
voznik C kategorije 22
kompresorist 4
upravljalec avto dvigala 7
prvi posredovalec AED 16

 Vir: Vulkan in lastne evidence.

 

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".