Odlikovanja društvu

Za svoje požrtvovalno delovanje in zasluge je društvo zadnjih 60 let prejelo več priznanj in odlikovanj:

1953 – Okrajna gasilska zveza Gorica, pohvala ob 90-letnici
1953 – Okrajna gasilska zveza Gorica, za dosežene uspehe v strokovno-političnem delu
1958 – Gasilska zveza Slovenije, priznanje II. stopnje
1963 – Občinska gasilska zveza Nova Gorica, priznanje ob 100-letnici
1964 – diploma Gasilske zveze Jugoslavije 1. stopnje za požrtvovalno delo in zasluge na področju gasilstva
1973 – Gasilska zveza Slovenije, gasilsko odlikovanje 1. stopnje za vestno in požrtvovalno delo v gasilski službi
1975 – priznanje Občinske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica, za aktivno in plodno
delo za velike zasluge v času povojne graditve svobodne domovine
1978 – Titovo odlikovanje z redom zaslug za narod s srebrnimi žarki
1978 – Gasilska zveza Slovenije, priznanje za posebne zasluge v gasilstvu
1982 – priznanje Gasilske zveze Slovenije za uspešno izpolnjevanje sklepov in smernic IX. kongresa GZS prednostnih
nalog nadaljnjega razvoja požarne varnosti v SR Sloveniji in nalog skupnega pomena za gasilstvo in
družbeno samozaščito.
1987 – Socialistična republika Slovenija, republiški sekretariat za notranje zadeve; zlati znak »Zasluge za varnost«.
1989 – diploma Gasilske zveze Jugoslavije - gasilska zvezda II. reda
1991 – zahvalna listina Zveze veteranov vojne za Slovenijo za zasluge v vojni za Slovenijo
1993 – priznanje občine Nova Gorica, za dosežke na področju gasilstva
1993 – priznanje krajevne skupnosti Kanal za dolgoletno uspešno sodelovanje in nesebično pomoč kraju in okolici
1995 – zlati znak civilne zaščite republike Slovenije
1999 – priznanje občine Kanal ob Soči
2008 – plaketa Civilne zaščite Slovenije
2014 - plaketa župana občine Kanal

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

No events

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI