Razlitje kurilnega olja v reko Sočo

V petek 13.11.2020 ob 7:37, je najverjetneje zaradi tehnične okvare v kurilnici podjetja Plastik SI d.o.o., prišlo do iztekanja kurilnega olja in onesnaženja bližnjega potoka, manjša količina pa je stekla tudi v reko Sočo.

 

Gasilci PGD Kanal smo bili pozvani s strani poklicnih kolegov JZGRD GE Nova Gorica za pomoč pri postavitvi pivnikov in lovilnih čreves, saj se je madež širil vzdolž potoka. V potoku smo postavili več pregrad iz lovilnih čreves ter pivnike, ki so absorbirali razlito kurilno olje. Ker pa je nekaj kurilnega olja že odteklo v reko Sočo, se je nižje po strugi postavilo še eno pregrado iz lovilnih čreves. Gasilci PGD Nova Gorica so v bližini Prilesja postavili lovilno pregrado, s tem so preprečili širjenje preostalega plavajočega kurilnega olja.
V soboto smo kolegom priskočili na pomoč in skupaj smo na potoku postavili večjo pregrado iz folije in vreč polnih peska. S tem smo ustavili pretok potoka in preprečili širjenje izteklega kurilnega olja ter s pomočjo pivnikov le tega odstranili iz gladine.
Tudi nedelja je bila delavna. Pobrali smo vse prepojene pivnike s kurilnim oljem in jih nadomestili z novimi ter opravili kontrolo vseh pregrad.
V ponedeljek se je ob pregledu ugotovilo, da ni več madežev na gladini. V dopoldanskem času se je odstranilo vse pivnike in lovilna črevesa.
Skupaj je vse dni sodelovalo 61 gasilcev iz našega društva, za kar je vsak porabili 25:52h oziroma 1 dan in 1 ura in 52 min dela.

 

Galerija slik - Razlitje kurilnega olja v reko Sočo

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!

URSZR NOVICE

SPIN DOGODKI

GZS