Zgodovina društva

Kanal je bil med prvimi kraji na Primorskem, kjer se je zgodaj razvil čut za solidarnost in pomoč sočloveku ter njegovemu imetju v nesreči. Prav ta čut je pripeljal Kanalce že leta 1863 do ustanovitve Požarne straže, 15 let pozneje — vsaj po pisanih virih — pa do ustanovitve društva. To je drugo najstarejše gasilsko društvo na Primorskem. Pred njim je le še vipavsko gasilsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leto poprej.

Društvo v svoji dolgi in pestri zgodovini ni bilo le strokovna organizacija za pomoč sočloveku v nesreči, pač pa središče, iz katerega je izžarevala in se krepila narodna zavest ne le gasilcev, temveč tudi ostalih tržanov. To je prihajalo do izraza zlasti v burnih časih nacionalnega osveščanja ter še posebej za časa italijanske okupacije in narodnoosvobodilnega boja.

Tudi v strokovnem pogledu je društvo doseglo zavidljivo raven in prejelo številna priznanja. Je bilo in je še danes eden izmed stebrov gasilstva na Goriškem. Njegov tehnični in strokovni vzpon je bil nagel.

Kanalski gasilci so zavihali rokave in pretežno z lastnim delom uredili svoj dom, njegovo okolico in prostore za organizirano društveno življenje. To društvo tudi danes ni vase zaprta strokovna organizacija, pač pa se njegova dejavnost prepleta in združuje z dejavnostjo drugih organizacij in društev v krajevni skupnosti.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!