OBVESTILO O RAZGLAŠENI VELIKI POŽARNI OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 17. julija 2024 na območju občin: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Vozila in oprema

Vsaka gasilska enota mora imeti zaščitno in reševalno opremo glede na kategorijo enote ter glede na operativno območje, ki ga pokriva.

Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri opravljanju operativnih nalog gasilstva.

Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva.

Uporablja se lahko le gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki je standardizirana in za prostovoljne gasilce tudi tipizirana v skladu z akti Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zaščitna in reševalna oprema mora biti v skladu z veljavnimi standardi za tako vrsto opreme. Gasilci jo lahko prilagodijo za opravljanje svoje dejavnosti, če s tem ne zmanjšajo varnosti in ogrožajo zdravja pri njeni uporabi.

 

Gasilska zaščitna in reševalna oprema se deli na:

 

1.) Gasilsko zaščitno opremo, ta pa na:

             osebna zaščitna oprema, namenjena osebni zaščiti gasilca (gasilska zaščitna obleka, podkapa, podobleka, gasilska zaščitna čelada, gasilski zaščitni škornji, gasilske zaščitne rokavice);

             skupna zaščitna oprema, namenjena gasilcem za dodatno zaščito na intervencijah (izolirni dihalni aparat, zaščitna obleka pred visoko temperaturo, zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi, zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi, zaščitna obleka za reševanje iz vode in na vodi, protivrezne hlače, zaščitni predpasnik pred kemičnimi snovmi, gasilski zaščitni pas, zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi, hlačni ščitnik za zaščito nog in reševalna vrv).

in

 

2.) Gasilsko reševalno opremo, ta pa na:

             gasilsko orodje in oprema, namenjeni gašenju in reševanju na intervencijah (varovalno orodje in oprema, gasilniki, črpalke, lestve in reševalno orodje ter oprema in drugo orodje ter oprema);

             gasilska vozila, namenjena prevozu moštva, gasilske opreme, orodja, gasilnih sredstev in drugega materiala (navedena v gasilski tipizaciji).  

 

Operativna vozila

Nekdanja vozila

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).