OBVESTILO O RAZGLAŠENI VELIKI POŽARNI OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 17. julija 2024 na območju občin: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Odlikovanja društvu

Za svoje požrtvovalno delovanje in zasluge je društvo zadnjih 60 let prejelo več priznanj in odlikovanj:

1953 – Okrajna gasilska zveza Gorica, pohvala ob 90-letnici
1953 – Okrajna gasilska zveza Gorica, za dosežene uspehe v strokovno-političnem delu
1958 – Gasilska zveza Slovenije, priznanje II. stopnje
1963 – Občinska gasilska zveza Nova Gorica, priznanje ob 100-letnici
1964 – diploma Gasilske zveze Jugoslavije 1. stopnje za požrtvovalno delo in zasluge na področju gasilstva
1973 – Gasilska zveza Slovenije, gasilsko odlikovanje 1. stopnje za vestno in požrtvovalno delo v gasilski službi
1975 – priznanje Občinske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica, za aktivno in plodno
delo za velike zasluge v času povojne graditve svobodne domovine
1978 – Titovo odlikovanje z redom zaslug za narod s srebrnimi žarki
1978 – Gasilska zveza Slovenije, priznanje za posebne zasluge v gasilstvu
1982 – priznanje Gasilske zveze Slovenije za uspešno izpolnjevanje sklepov in smernic IX. kongresa GZS prednostnih
nalog nadaljnjega razvoja požarne varnosti v SR Sloveniji in nalog skupnega pomena za gasilstvo in
družbeno samozaščito.
1987 – Socialistična republika Slovenija, republiški sekretariat za notranje zadeve; zlati znak »Zasluge za varnost«.
1989 – diploma Gasilske zveze Jugoslavije - gasilska zvezda II. reda
1991 – zahvalna listina Zveze veteranov vojne za Slovenijo za zasluge v vojni za Slovenijo
1993 – priznanje občine Nova Gorica, za dosežke na področju gasilstva
1993 – priznanje krajevne skupnosti Kanal za dolgoletno uspešno sodelovanje in nesebično pomoč kraju in okolici
1995 – zlati znak civilne zaščite republike Slovenije
1999 – priznanje občine Kanal ob Soči
2008 – plaketa Civilne zaščite Slovenije
2014 - plaketa župana občine Kanal

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).