Kviz gasilske mladine (gradivo)

Kviz gasilske mladine je tekmovanje namenjeno gasilski mladini, starih od sedem pa do osemnajst let. Mladina je razdeljena v starostne kategorije, in sicer: pionirji (od 7 do 11 let), mladinci (12 do 16) in pripravniki (od 16 - 18 let). Pri tem tekmovanju kategorije niso ločene po spolu. Ekipo sestavljajo trije člani. Eden od teh članov je lahko mlajši od predpisane starosti. V letu 2015 je glede pravil nekaj novosti, zamenjana je bila spretnostna vaja z novo. Malce drugačno je tudi izpolnjevalnje naloge pri požarni preventivi.

Tekmovalne discipline:

Kategorija pionirji:
1. "Drži ali ne drži": Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (bronasta značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): 1. tema: tekmovalne discipline za pionirje. 2. tema: Splošno - predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetno vezanje vozlov: vsak tekmovalec si izbere svoj vozel (jamborski, tkalski, tesarski). Na voljo 60 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Prvi tekmovalec razvije in spne C cev na trojak, drugi postavi sliko požara pred pravi gasilnik, tretji pa postavi ročnik brez zasuna v kvadrat (vmes pod oviro). Na voljo je 90 sekund.

Kategorija mladinci:
1. "Drži ali ne drži": Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (srebrna značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): tema iz tekmovalne discipline za mladince ter predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetno vezanje vozlov: vsak tekmovalec izžreba svoj vozel (jamborski, tkalski, tesarski). Na voljo 60 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Vsak tekmovalec izžreba svojo progo. Prvi tekmovalec prenese trojak in spne 3 cevi nanj. Drugi tekmovalec izžreba 2 orodji in postavi v označeno polje. Tretji tekmovalec cilja krog s torbico z ventilno vrvjo.

Kategorija pripravniki:
1. "Drži ali ne drži": Teme iz zlate značke. Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (zlata značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): tema iz tekmovalnih disciplin za člane ter predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu, orodja in oprema. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetna navezava orodja: vrsto navezave tekmovalci izžrebajo tik pred začetkom (gasilska sekirica, ročnik brez zasun, ročnik z zasunom). Na voljo 90 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Vsak tekmovalec izžreba svojo progo. Prvi tekmovalec mora postaviti hidrantni nastavek. Drugi tekmovalec razvije in spne dve C cevi na stabilno C spojko. Tretji tekmovalec meta C cev, da se cela razvije.

Povezava do gradiva na spletni strani Gasilske zveze Slovenije http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz

Gradivo:
pdfKviz - discipline po kategorijah NOVO
pdfPravila in točkovanje kviza 2015NOVO
pdfČini in oznake v PGD in GZ
pdfSrebrna značka (mladinci) 
pdfBronasta značka (pionirji)
pdfVeščine
pdfZgodovina gasilstva GZS
pdfPrva pomoč
pdfČini, funkcije in specialnosti
pdfZlata značka (pripravniki)

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!