Opertivno moštvo

Operativec prostovoljni gasilec je:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

Članstvo PGD Kanal starostne kategorije število
vsi člani vse 129
Delitev glede na vrsto:    
prostovoljni gasilec vse  40
prostovoljni gasilec - operativec

moški od 18 do 63 let
ženske od 18 do 55

40
prostovoljni gasilec - rezerva   2
pripravniki od 16 let dalje 8
veterani (-ke)

moški nad 63 let
ženske nad 55 let

7
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 9
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 15
podporni člani, član gasilske organizacije vse  48
Delitev glede na spol:    
članstvo moškega spola vse 78
članstvo ženskega spola vse 51
članstvo moškega spola brez mladine 18+ 60
članstvo ženskega spola brez mladine 18+ 40
samo mladina (M+Ž) 7-18 26

Podatki izvzeti iz internih evidenc programa Vulkan, dne 22.12.2022

Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal trenutno zagotavlja 35 operativcev. Naša enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).

 

Aktualno število tečaji (aktivni gasilci)

Tečaj Število
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem 16
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 23
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 16
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C 5
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 18
tečaj za uporabnika radijskih postaj* 4
tečaj za mentorja mladine 11
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 29
tečaj za strojnika 14
tečaj za tehničnega reševalca 14
tečaj za informatika 4
tečaj za bolničarja 4
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo 13
tečaj za reševalca na vodi 2

Posodobljeno: 22.12.2022

 

Število gasilcev po činu (temeljno znanje)

Čini (po GZS) vsi člani operativni
brez 46  
pionir 0  
mladinec 0  
pripravnik 9  
gasilec 9 5
gasilec I. stopnje 13 5
gasilec II. stopnje 9 5
višji gasilec 13 9
višji gasilec I. stopnje 4 4
višji gasilec II. stopnje 3 1
nižji gasilski častnik 0 3
nižji gasilski častnik I. stopnje 4 0
nižji gasilski častnik II. stopnje 8 4
gasilski častnik I. stopnje 1
gasilski častnik II. stopnje 6 2
višji gasilski častnik 1 1
višji gasilski častnik I. stopnje 1 0
Skupaj 81 40

 Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo. Posodobljeno 22.12.2022.

Število gasilcev po drugem znanju

Druga znanja število
voznik C kategorije 18 (27)
upravljalec avto dvigala 6+2
prvi posredovalec AED 20*

 Vir: Vulkan in lastne evidence. Posodobljeno: 22.12.2022

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!