Tekmovanje Most na Soči 2013

Člani PGD Kanal so se udeležili tekmovanja v gasilsko taktičnih veščinah na Mostu na Soči. Tekmovanje je potekalo V soboto, 11. maja 2012 po več lokacijah po Mostu na Soči in bližnji okolici.več o novici

Datumi tekmovanj

Na 15. seji poveljstva Gasilske zveze Goriške, ki je potekala 28.2.2013 v Dornberku, so člani poveljstva sprejeli datume nekaterih tekmovanj. Območno tekmovanje Gasilske zveze Goriške za memorial Matevža Haceta, bo potekalo dne 18. maja 2013. Zaenkrat kraj tekmovanja še ni znan, najverjetneje pa boveč o novici

Uspešen nastop članic na državnem tekmovanju

Starejše članice PGD Kanal so se v soboto, 26. maja 2012 udeležile državnega gasilskega tekmovanja v Velenju in dosegle zelo dobro 16. mesto. Pravico do nastopa so sicer imele tudi mlajše članice, a so se le-te zaradi osebnih obveznosti, tekmovanja niso udeležile. Starejše članice so seveč o novici

Gasilsko tekmovanje Kostanjevica 2012

Gasilsko tekmovanje Kostanjevica 2012

Za gasilci PGD Kanal so zelo uspešni nastopi članskih desetin kot mlajših. Na gasilskem tekmovanju Gasilske zveze Goriške, ki se je odvijalo 12. maja 2012 v Kostanjevici na Krasu, je za PGD Kanal nastopalo 6 desetin. Mlajše desetine so se pomerile s sovrstniki v dopoldanskem času, in sicer dve ekipiveč o novici

Pred gasilskim tekmovanjem GZG

V PGD Kanal smo v polnem zagonu z izvajanjem vaj za gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Goriške, ki bo potekalo to soboto, 12. maja 2012 v Kostanjevici na Krasu. PGD Kanal bo sodelovala z dvema desetinama pionirjev, po eno desetino mladincev, članic B, članov A ter članov B. Desetine pionirjev inveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!