Izvedba tečaja za vodjo skupine

Izvedba tečaja za vodjo skupine

Gasilska zveza Goriške nas je pred kratkim obvestila, da bo organizirala tečaj za vodjo skupine. Tečaja za vodjo skupine se lahko udeleži gasilec, ki ima najmanj dve leti aktivnega staža s činom gasilec. Tečaj se bo začel konec prihajajočega tedna. Za pristop k tečaju bodo najprej sprejemni testi.več o novici

Tečaj za uporabnika IDA 2014

Tečaj za uporabnika IDA 2014

Konec preteklega tedna se je zaključil zadnji izmed planiranih tečajev za usposabljanje gasilcev v Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal. V četrtek, 27. in petek, 28. novembra 2014 se je odvijal tečaj za uporabnika dihalnih naprav v Izobraževalnem centru na Igu. Tečaja sta se udeležila dva našaveč o novici

Tečaj za gašenje notranjih požarov 2014

Tečaj za gašenje notranjih požarov 2014

Takoj po končanem tečaju za informatiko je sledil že nov tečaj. Na tečaj za gašenje notranjih požarov - modul B smo poslali enega operativnega člana Prostovoljnega gasilskega društva Kanal. Dvodnevni tečaj je potekal 30. septembra in 1. oktobra 2014 v Izobraževalnem centru na Igu.

Pogoj za pristopveč o novici

Tečaj za informatiko 2014

Tečaj za informatiko 2014

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal nadaljuje z zastavljenimi izobraževanji svojih operativnih članov. Prvo jesensko izobraževanje je tečaj informatike. Na tečaj informatike smo poslali dva naša člana. Tečaj je potekal dva dni, 26. in 27. septembra 2014 v Izobraževalnem centru na Igu. Tečaj jeveč o novici

Zaključen tečaj za gasilca

Zaključen tečaj za gasilca

Nadaljevalni tečaj za gasilca je zaključen. Nadaljevalni tečaj sodi med temeljne učne programe v gasilstvu. Namen tečaja je usposobiti prostovoljne gasilce za opravljanje operativnih nalog - gašenje in reševanje v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Cilj takšnega usposabljanja je, da seveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!