Še dva nova gasilska častnika

PGD Kanal - Dva nova gasilska častnikaV decembru 2022 sta dva naša člana pristopila k tečaju za gasilskega častnika. Usposabljanja so se lahko udeležili tisti člani, ki želijo opravljati naloge vodje enot (velikosti voda in čete). Tečaja so se udeležila društva iz zvez iz zgornjega dela Severnoprimorske gasilske regije.

Tečajniki so morali najprej opraviti sprejemne pisne teste. Usposabljanje je bilo organizirano kot tečaj s teoretičnimi predavanji in praktičnimi vajami. Trajalo je 98 ur, od tega 63 ur teoretičnih predavanj in 35 ur praktičnih vaj. Poseben poudarek tečaja je bil namenjen nalogam vodenja enot in vodenja intervencije. Praktične vaje so se izvajale v gasilskih vodih in oddelkih, ki so jih vodili tečajniki. Tečajniki so morali obdelati 15 sklopov vsebin, različne tematike.

Pred pristopom na zaključni tečaj so morali tečajniki izdelati seminarsko nalogo iz gasilske taktike, katero so morali tudi zagovarjati.

V marcu 2023 so tečajniki najprej morali opraviti praktični del, ki se je odvijal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Teden dni kasneje pa še teoretično preverjanje znanja. Vsi so uspešno opravili, med njimi tudi naša dva člana in tako pridobila čin gasilski častnik.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!