Tečaj za Nevarne snovi

Od 3.2. - 5.2.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Ig-u potekal tečaj za nevarne snovi, katerega sta se udeležila dva naša člana.

Prva dva dneva sta bila namenjena teoriji, zadnji tretji dan pa praktičnim vajam. Pri teoretičnem delu so tečajniki spoznali osebno zaščitno opremo za zaščito pred nevarnimi snovmi, prvo pomoč pri nesrečah z nevarnimi snovmi, taktiko ravnanja z nevarnimi snovmi, glede na nevarno snov ter spoznavanje programa NevSnov. Na koncu so izdelali še skupinsko seminarsko nalogo, pri kateri so morali uporabiti vse znanje iz prejšnjih predavanj in v teoriji izvesti "intervencijo". Vse znanje se je tretji dan uporabilo na praktičnih vajah, pri katerih se je v praksi spoznalo opremo ter se naučilo rokovati z njo. Na zaključni vaji so vse skupaj združili inizvedli večjo intervencijo, pri kateri je iz cisterne iztekala nafta. Cisterno je bilo potrebno zavarovati in preprečiti iztekanje, poškodovano osebo, ki je bila v stiku z nevarno snovjo pa pravilno oskrbeti. Potrebna je bila postavitev cone nevarnosti in dekontaminacijska linija za dekontaminacijo vseh v stiku z nevarno snovjo. Oba naša tečajnika sta tečaj uspešno opravila in s tem pridobila novo izkušnjo ter znanje.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!