OBVESTILO O RAZGLAŠENI VELIKI POŽARNI OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 17. julija 2024 na območju občin: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pregled opravljenega v letu 2023

PGD KanalPo pretečenem koledarskem letu 2023 je čas za pregled opravljenega dela skozi različna področja dela. Leto 2023 je bilo izjemno, na nekaterih področjih tudi rekordno. Zelo aktivni smo bili na področju operative in intervencij, menjavi in dokupovanju opreme in še kaj.

Na področju posredovanj na intervencijah smo bili lani zelo aktivni. Posredovali smo na kar 191 intervencijah, kar je rekordno največ doslej. Veliko število intervencij gre predvsem na račun večjega števila intervencij ob neurjih in poplavah. Natančnejša analiza intervencij bo podana v enemu izmed prihodnjih člankov.

V društvu se je skrbelo za praktično znanje operative na različnih področjih in sodelovalo na različnih dogodkih. Med drugim smo požarno varovali »Rally Nova Gorica«, ki je potekal v naši občini.

Naše operativne gasilce smo pošiljali tudi na različna izobraževanja v Izobraževalni center na Ig-u. Tako smo pridobili:
- 2 operativca za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA),
- 2 operativca za tehničnega reševalca ob naravnih nesrečah (TREN),
- 2 operativca sta se usposabljala za gašenje notranjih požarov modul A (GNPA),
- 5 operativcev se je usposabljalo za strojnika,
- 1 se je obnovitveno usposabljal za delo s helikopterjem (HEL OBN)
- 1 se je usposabljal za gašenje notranjih požarov modul B (GNPB),
- 1 se je usposabljal za vodjo intervencij

Septembra smo praznovali 145-letnico društva in 160 let gasilstva. Istega meseca so se člani B udeležili državnega tekmovanja v Gornji Radgoni. Med letom smo nabavili in dopolnili nekaj operativne opreme. Obiskali smo vrtec in osnovno šolo v Kanalu ter otrokom predstavili naše delo.

V decembru smo tako kot prejšnja leta občanom razdelili koledarje.

Tekom leta smo opravili 36 prevozov vode.

Pridobili smo 4 nove operativne gasilce. Dva gasilca sta pristopila k tečaju za nižjega gasilskega častnika (vodjo enote). Dva gasilca sta opravila tečaj in napredovala v višja gasilca (vodja skupine).

Čez celo leto smo pridno polnili vsebine na spletni strani društva www.pgd-kanal.si ter na družbenem omrežju Facebook.

Pričakovanje za 2024 je prevzem nove avtocisterne GVC-3 (prej AC) z 10 m3 vode.

Naj še enkrat poudarimo, da se vsa oprema kupuje za varnost občanov.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).