Pregled leta 2022

Pregled dela PGD KanalPo pretečenem koledarskem letu 2022, je čas za pregled opravljenega dela skozi različna področja dela. Leto 2022 je bilo izjemno, na nekaterih področjih tudi rekordno. Zelo aktivni smo bili na področju operative in intervencij, menjavi in dokupovanju opreme in še kaj.

Na področju posredovanj na intervencijah smo bili lani zelo aktivni. Posredovali smo na kar 70 intervencijah, kar je rekordno največ doslej. Veliko število intervencij gre predvsem na račun večjega števila intervencij na Krasu (14x) in raznih manjših tehničnih intervencij (kar 42x – kot so obžagovanje dreves, odstranjevanje sršenjih gnezd ipd). Največji delež so predstavljala ravno tehnična posredovanja, bilo jih je kar 47 oz. dobrih 67% vseh intervencij. Natančnejša analiza intervencij bo podana v enemu izmed prihodnjih člankov.

V društvu se je skrbelo za praktično znanje operative na različnih področjih in sodelovalo na različnih dogodkih. Med drugim smo požarno varovali »Rally Nova Gorica«, ki je potekal v naši občini. V okviru projekta Crossit Safer – podpisan je bil čezmejni sporazum o medsebojnem sodelovanju na intervencijah, smo se udeležili vaje gašenja požara v naravi na Sabotinu. Udeležili smo se tudi vaje GoResiloc na temo poplav na območju stare Gorice. Poklicna enota Nova Gorica je pripravila sklop operativnih vaj, katerih se je udeležila tudi naša enota.

Naše operativne gasilce smo pošiljali na različna izobraževanja v Izobraževalni center na Ig-u. Tako smo pridobili:
- 4 operativce usposobljene za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS),
- 2 operativca za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA),
- 2 operativca za tehničnega reševalca (TRE),
- 3 operativci so obnavljali znanje za tehničnega reševalca (TRE OBN),
- 2 operativca sta se usposabljala za gašenje notranjih požarov modul B (GNPB),
- 2 sta bila na usposabljanju za delo s helikopterjem (HEL),
- 1 se je usposabljal za gašenje notranjih požarov modul A (GNPA),
- 1 se je usposabljal za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah,
- 1 se je usposabljal na varni vožnji s terenskim vozilom (PV-1) na Vranskem.

Maja in junija so si desetine članic in članov B ter članic A v Ajdovščini zagotovile nastop na državnem tekmovanju, ki bo potekalo v letu 2023. Med letom smo nabavili še šest novih intervencijskih oblek Sgard Ultimate ter sedem novih lahkih oblek Sgard Ranger 2 za požare v naravi ter razne tehnične intervencije. Obiskali smo vrtec in Osnovno šolo v Kanalu ter otrokom predstavili naše delo. V decembru smo tako kot prejšnja leta občanom razdelili koledarje. V zadnjih dneh leta pa smo se občanom predstavili v sklopu prireditev v Kanalu v organizaciji občine Kanal.

Tekom leta smo opravili kar 651 prevozov vode, kar je drugo največje število prevozov do sedaj. Največ prevozov je bilo v juliju, in sicer 245. Tako smo presegli število prevozov iz leta 2000, ko jih je bilo 643. Rekord še vedno drži leto 2006 z 920 prevozi.

V mesecu decembru smo pridobili novega operativnega gasilca. Dva gasilca sta pristopila k tečaju za gasilskega častnika (vodjo enot).
Prav ob koncu leta pa smo v garaže pripeljali povsem nov kombi za prevoz moštva MAN TGE 3180 z gasilsko oznako GVM-1. Na streho gasilskega doma so nam montirali sončno elektrarno moči 13,65 kW.

Čez celo leto smo pridno polnili vsebine na spletni strani društva www.pgd-kanal.si ter na družbenem omrežju Facebook.

Pričakovanje za 2023 je pridobitev nove avtocisterne GVC-3 (prej AC) z 10m3 vode. Izvajalec je že izbran. Okvirni čas dobave podvozja je april 2023, kompletno vozilo pa naj bi bilo končano oktobra 2023.
V letu 2023 praznuje PGD Kanal 145 let obstoja, gasilstvo v Kanalu pa 160 let.

V letu 2022 smo kupili veliko opreme. K temu ste prispevali tudi občani preko prostovoljnih prispevkov in donacij. Seveda velja omeniti tudi donacijo Vlade RS, Gasilske zveze Slovenije, g. Boscarola in ostalih za posredovanje na Krasu.

Naj še enkrat poudarimo, da se vsa oprema kupuje za varnost občanov in naravnega okolja.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!