Redni občni zbor 2021

V petek 12.3.2022 je v prostorih PGD Kanal potekal redni občni zbor članov društva.

Zaradi trenutne situacije v zvezi s COVID-19, je bilo prisotno samo članstvo.
Začeli smo s sprejemom dnevnega reda in izvolitvijo organov občnega zbora. Sledila so poročila predsednika in poveljnika o preteklem letu. Iz poročil je bilo razvidno, da članstvo veliko dela, se izobražuje in usposablja.


Na področju usposabljanj so:
     • trije člani opravili tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
     • dva člana sta opravila tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C,
     • dva gasilca sta se udeležila tečaja za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi,
     • en tečajnik je opravil tečaj za vodjo intervencij.


V mesecu decembru smo pridobili 5 novih operativnih gasilcev, ki so opravili tečaj. Od tega je bila tudi ena predstavnica nežnejšega spola. Sedem članov je napredovalo v čin višjega gasilca, trije pa so opravili tečaj nižjega gasilskega častnika.

 

V letu 2021 smo posredovali na šestintridesetih (36) intervencijah različnih dogodkov, kar je nadpovprečno glede na zadnje desetletje. Od tega je bilo:

     • 12 tehnična pomoč,
     • 1 NUS,
     • 8 reševanj obolelih oseb,
     • 5 požarov stanovanjskih objektov,
     • 5 ogrožanje ljudi in stvari s strani živali,
     • 3 požar na komunalnih zabojnikih,
     • 2 požar v naravi.

 

Med večje intervencije je sodil požar stanovanjske hiše v Anhovem, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Pomagali smo tudi zunaj meje občine Kanal ob Soči in sicer v požaru v naravi v Brestovici, trije naši člani pa so bili tudi v odpravi, ki je odšla na pomoč pri gašenju v naravi v Severno Makedonijo.

 

V letošnjem letu pričakujemo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM), saj je staro odslužilo svoje in ga je potrebno zamenjati.

 

Nekaj investicij v letu 2021:
     • Nabava 7 novih intervencijskih oblek,
     • dopolnitev in zamenjava manjkajoče in poškodovane osebne zaščitne opreme operativcev,
     • izdelava načrtov za gradnjo podaljška garderobe na spodnji strani gasilskega doma,
     • sočna elektrarna za samooskrbo z električno energijo.

 

V mesecu juniju smo začeli pogovore s Kmetijsko Zadrugo Tolmin, za najem spodnjih prostorov gasilskega doma, katere bi preuredili v mesnico in mini market. Tako je nekaj dni pred novim letom začela delovat mesnica in market KZ Tolmin v novih prostorih.

 

Tudi v letu 2021 smo vozili vodo v skoraj vse rezervoarje v občini in tako skrbeli za nemoteno oskrbo občanov s pitno vodo. Od začetka meseca maja pa nekje do sredine meseca junija, je bil v Ložicah onesnažen vodovod in s tem prekinjena uporaba pitne vode, zato smo vozili pitno vodo na igrišče v Ložice, kjer so si jo občani lahko natočili.

 

Sledila so še poročila blagajnika, predsednice komisije za delo z mladino, predsednice komisije za delo z ženami ter nadzornega odbora PGD Kanal.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!