Pregled dela v 2021

Pregled dela PGD Kanal v 2021Po pretečenem koledarskem letu 2021, je čas za pregled opravljenega dela skozi različna področja dela. Aktivni smo bili na področju operative, vzdrževali gasilski dom, dopolnjevali opremo in še kaj. Seveda je bilo naše delo v 2021 zelo okrnjeno zaradi »epidemije« covid predvsem na področju dela z mladino.

Na področju posredovanj smo bili lani zelo aktivni. Posredovali smo na 36 intervencijah. Največji delež so predstavljala tehnična posredovanja, bilo jih je kar 25, kar predstavljala skoraj 70% vseh intervencij. Natančnejša analiza intervencij bo podana v enemu izmed prihodnjih člankov.

V društvu se je skrbelo za praktično znanje operative na različnih področjih. Med drugim smo požarno varovali »Rally Nova Gorica«, ki je potekal v naši občini. Sodelovali smo na mednarodni vaji Siquake (potres) 2020 v Ljubljani. Trije naši gasilci so pomagali gasiti požar v naravi v Severni Makedoniji, prav tako smo pomagali pogasiti požar v Brestanici v Komnu. Udeležili smo se regijske vaje gašenja požara v naravi v Kostanjevici na Krasu.

Naše operativne gasilce smo pošiljali tudi na različna izobraževanja v Izobraževalni center na Ig-u. Tako smo pridobili 3 operativce usposobljene za gašenje notranjih požarov - modul B, 2 operativca usposobljena za gašenje notranjih požarov - modul C, 2 operativca sta se udeležila tečaja za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi. En član je opravil tečaj za vodjo intervencij.

V mesecu decembru smo pridobili 5 novih operativnih gasilcev, ki so opravili tečaj za operativnega gasilca. Od tega je bila ena predstavnica nežnejšega spola. Sedem članov je napredovalo v čin višjega gasilca (vodja skupin). Trije člani so opravili tečaj nižji gasilski častnik (vodja enote).

Junija sta se obe desetini članic in članov B udeležili državnega tekmovanja v Celju.
Konec leta smo dobili sedem novih intervencijskih oblek S-gard Ultimate, zamenjava starih oblek pa bo sledila tudi v 2022. Civilna zaščita Kanal nam je podarila nov gasilski sesalnik.

Tekom leta smo opravili kar 254 prevozov vode, večino poleti. Med drugim smo očistili skale pod mostom v Kanalu.

V mesecu požarne varnosti smo obiskali vrtec v Kanalu. Konec leta smo delili koledarje.

Čez celo leto smo pridno polnili vsebine na spletni strani društva www.pgd-kanal.si ter na družbenem omrežju Facebook.

Želje, pričakovanja za 2022. Nadaljevanje z aktivnostmi za pridobitev novega kombija GVM-1 in nove avtocisterne (prej AC, po novi tipizaciji GVC-3).

Še naprej bomo skrbeli za vzdrževanje gasilskega doma in opremljenost ter usposobljenost operative. Naj še enkrat poudarimo, da se vsa oprema kupuje za varnost naših in drugih občanov.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!