Statistika intervencij 2020

Statistika intervencij 2020Leto 2020 je bilo za gasilce PGD Kanal na področju posredovanja na intervencijah nekoliko bolj aktivno kot leto poprej. V letu 2020 smo posredovali na šestintridesetih (36) intervencijah različnih dogodkov, kar je nadpovprečno glede na zadnje desetletje. V povprečju zadnjih petnajst let smo posredovali devetindvajsetkrat (29) na leto, zadnjih deset let dvaintrideset (32) na leto, če gledamo pa na obdobje zadnjih pet let pa triintrideset (33).

Od vseh intervencij je bilo največ požarov (16x) in tehnične pomoči (11x), kar oboje skupaj predstavlja nekaj več kot 75% vseh intervencij. Ostalih intervencij je bilo 9 (1x NUS, 4x vetrolom, 1x plaz, 1x nevarne snovi, 2x pomoč obolelim osebam). Med večje intervencije je sodil požar v naravi pri Petrinjah v občini Hrpelje-Kozina in požar v naravi Dolga Poljana v občini Ajdovščina. Delež požarov se je nekoliko povečal in je v letu 2020 predstavljal 44% vseh intervencij (14x v letu 2019 oz. 41%).

Požare delimo na več podskupin. Od vseh požarov so bili trije (3) požari v naravi (predlani 4), deset (10) požarov v objektih (predlani 5), trije (3) požari na komunalnih sredstvih (predlani 4) in noben (0) na prometnih sredstvih (predlani 1). Lani nismo sodelovali na nobeni prometni nesreči.

V povprečju so bile 3 (predlani 2,8) intervencije na mesec. Povsem brez intervencij smo bili le januarja. Največ intervencij (9x) smo imeli septembra. Skupno so vse intervencije trajale 128,94 ur oz. 5 dni 8 ur in 36 min (predlani 3 dni 21 ur 38 min ali 93,6 ur). Na vseh intervencijah je sodelovalo 335 gasilcev (predlani 206), ki so skupaj opravili dobrih 2.641,44 ur dela (predlani 833,45) in 58-krat (predlani 56) uporabili vozila PGD Kanal. Od vseh intervencij, na katerih smo posredovali, smo na 30 intervencijah bili vodilna enota (enota, ki je vodila intervencijo).

V letu 2020 smo dvakrat posredovali tudi zunaj meje občine Kanal (požara v naravi Hrpelje-Kozina in Ajdovščina).

Druga statistika ...
- največ intervencij glede na skupino dogodka: požari (16)
- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): požari v objektih (10)
- mesec z največ intervencijami: september (9)
- mesec z največ sodelujočimi gasilci: november (66)
- najdlje trajajoča intervencija: 27,4 ur (Razlitje kurilnega olja Plastik)
- največ sodelujočih gasilcev na intervenciji: 66 (Razlitje kurilnega olja Plastik)
- dan v tednu, ko se je zgodilo največ dogodkov: četrtek (po 10)
- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3h): od 18-21 ure (8 intervencij)
- število dogodkov med tednom (pon – pet): 24 (66,7%)
- število dogodkov med tednom in med 7-15h: 11 (30,5%)

Statistika v slikah.

.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!