Statistika intervencij v letu 2019

Leto 2019 je bilo za gasilce PGD Kanal, na področju posredovanja na intervencijah nekoliko bolj aktivno leto, kot leto poprej. V letu 2019 smo posredovali na štiriintridesetih (34) intervencijah različnih dogodkov, kar je nadpovprečno v zadnjem desetletju. V povprečju zadnjih petnajst let, smo posredovali osemindvajsetkrat (28) na leto, zadnjih deset let enaintrideset (31) na leto, če gledamo pa na obdobje zadnjih pet let pa ravno tako enaintrideset (31).

Od vseh intervencij, je bilo največ požarov in tehnične pomoči, oboje 14x, kar skupaj predstavlja nekaj več kot 82,3% vseh intervencij. Ostalih intervencij je bilo 6 intervencij (3x NUS, 2x veter, 1x prometna nesreča). Med večje intervencije je sodil požar v naravi na Cerju, v občini Miren-Kostanjevica. Delež požarov se je zmanjšal, iz 72,2% v letu 2018, na 41,2% v letu 2019, a je bilo teh intervencij sicer številčno več (13 v letu 2018, 14 v letu 2019).

Požare delimo na več podskupin. Od vseh požarov so bili štirje (4) požari v naravi (predlani 3), pet (5) požarov v objektih (predlani 8), štirje (4) požari na komunalnih sredstvih (predlani 0) in en (1) na prometnih sredstvih (predlani 2). Lani smo sodelovali na eni (1) prometni nesreči.

V povprečju je bilo 2,8 (predlani 1,5) intervencije na mesec. Povsem brez intervencij smo bili le aprila. Skupno so vse intervencije trajale 93,6 ur oz. 3 dni 21 ur in 38 min (predlani 1 dan 13 ur 24 min ali 37,4 ur). Na vseh intervencijah je sodelovalo 206 gasilcev (predlani 174), ki so skupaj opravili dobrih 833,45 ur dela (predlani 372) in 56-krat (predlani 35) uporabili vozila PGD Kanal. Od vseh intervencij, na katerih smo posredovali, smo na 27 intervencijah bili vodilna enota (enota, ki je vodila intervencijo).

V letu 2019 smo posredovali tudi zunaj meje občine Kanal (Požar Cerje v občini Miren-Kostanjevica).

Naj naj ...
- največ intervencij glede na skupino dogodka: požari (14)
- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): tehnična pomoč (8)
- mesec z največ intervencijami: september (6)
- mesec z največ sodelujočimi gasilci: november (30)
- najdlje trajajoča intervencija: 31 ur (Požar Cerje)
- največ sodelujočih gasilcev na intervenciji: 16 (Požar Cerje)
- dan v tednu, ko se je zgodilo največ dogodkov: torek in petek (po 7)
- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3h): od 12-15 ure (8 intervencij)
- število dogodkov med tednom (pon – pet): 29 (85%)
- število dogodkov med tednom in med 7-15h: 13 (38,2%)

Galerija slik: Statistika intervencij v 2019 (grafika)

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!