Statistika intervencij 2023

PGD KanalLeto 2023 je za nami in čas je za statistični pregled intervencij. Za nami je rekordno število intervencij. Našteli smo jih kar 191, predvsem na račun večjega števila dogodkov na področju ujm (skupaj 107 dogodkov), med katere sodijo poplave (skupaj 34 dogodkov) in vetrolom (skupaj 73 dogodkov). Tako smo presegli število intervencij iz leta 2022, ko jih je bilo 70.

Povečalo se je število tehničnih posredovanj. Število požarov je ostalo skoraj isto.

Največji delež so predstavljala tehnična posredovanja (v kolikor seštejemo neurja, poplave, podrta drevesa idr), jih je bilo kar 169 oz. dobrih 88% vseh intervencij. Ne glede na takšno ekstremno leto, je trend teh intervencij v naraščanju.

Med vsemi tehničnimi intervencijami je bilo največ takih, kjer je bilo potrebno odstranjevati podrta drevesa (81 dogodkov), pomoč ob poplavah (34 dogodkov – od tega 30 v naši občini) in pomoč ob vetrolomu (26 dogodkov).

Vseh požarov je bilo 22. Od tega je bilo 7 v naravnem okolju (predlani 18), 6 na komunalnih zabojnikih (predlani 2) in 6 v stanovanjskih objektih (predlani 3), 2 na prometnih sredstvih (predlani 0) in 1 v ne stanovanjskih stavbah. Med večje požarne intervencije je sodil požar hale (delavnice in skladiščni prostori) v industrijski coni v Solkanu, občina Nova Gorica. Delež požarov je znatno upadel in je v letu 2023 predstavljal 11% vseh intervencij (40% v letu 2022), predvsem zaradi neurij in poplav.

V povprečju je bilo skoraj 16 (predlani 6) intervencij na mesec. Povsem brez intervencij nismo bili noben mesec. Največ intervencij smo imeli julija, in sicer 65.

Skupno so vse intervencije trajale 363,4 ur oz. 15 dni 3 ur in 25 min (predlani 12 dni 5 ur 32 min ali 293,5 ur). Na vseh intervencijah je sodelovalo 1147 gasilcev (predlani 435) in 272-krat (predlani 120) uporabili vozila PGD Kanal. Od vseh intervencij, na katerih smo posredovali, smo bili na 176 intervencijah vodilna enota (enota, ki je vodila intervencijo).

V letu 2023 smo kar 9-krat posredovali tudi zunaj meje občine Kanal (4x Nova Gorica, 1x Črna na Koroškem, 2x Ljubno, 1x Miren-Kostanjevica in 1x Tolmin).

Druga statistika ...

- največ intervencij glede na skupino dogodka: tehnična in druga pomoč + ujme (163)

- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): vetrolom (73)

- mesec z največ intervencijami: julij (65)

- mesec z največ sodelujočimi gasilci: julij (417)

- najdlje trajajoča intervencija: 20,1 ur (pomoč ob poplavah Črna na Koroškem)

- dan v tednu, ko se je zgodilo največ dogodkov: petek (64)

- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3h): od 9-12 ure (49 intervencij)

- število dogodkov med tednom (pon – pet): 166 (86,9%)

- število dogodkov med tednom in med 7-15h: 102 (53,4%)

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!