Statistika intervencij 2021

Statistika intervencij 2021Leto 2021 je bilo za gasilce PGD Kanal na področju posredovanja na intervencijah enako aktivno kot leto poprej. V letu 2021 smo posredovali na šestintridesetih (36) intervencijah različnih dogodkov, kar je nadpovprečno glede na zadnje desetletje. V povprečju zadnjih petnajst let smo posredovali devetindvajset krat (29) na leto, zadnjih deset let dvaintrideset krat (32) na leto, če gledamo pa na obdobje zadnjih pet let pa triintrideset krat (33).

Od vseh intervencij je bilo največ požarov (10x) in tehnične pomoči (17x), kar oboje skupaj predstavlja nekaj več kot 75% vseh intervencij. Ostalih intervencij je bilo 1x NUS, 8x pomoč obolelim osebam. Med večje intervencije je sodil požar v naravi v Brestovici pri Komnu. Delež požarov se je nekoliko zmanjšal in predstavlja v letu 2021 27,8% vseh intervencij (16 v letu 2020 oz. 44%).

Požare delimo na več podskupin. Od vseh požarov sta bila dva (2) požara v naravi (predlani 3), pet (5) požarov v objektih (predlani 10), trije (3) požari na komunalnih sredstvih (predlani 3) in noben (0) na prometnih sredstvih (0).

V povprečju so bile 3 (predlani 3) intervencije na mesec. Povsem brez intervencij nismo bili noben mesec. Največ intervencij smo imeli februarja, in sicer 6. Skupno so vse intervencije trajale 74,8 ur oz. 3 dni 2 uri in 48 min (predlani 5 dni 8 ur 36 min ali 128,94 ur). Na vseh intervencijah je sodelovalo 230 gasilcev (predlani 335), ki so skupaj opravili dobrih 705,08 ur dela (predlani 2641,44) in 53-krat (predlani 58) uporabili vozila PGD Kanal. Od vseh intervencij na katerih smo posredovali, smo na 31-ih bili vodilna enota (enota, ki je vodila intervencijo).

V letu 2021 smo enkrat posredovali tudi zunaj meje občine Kanal (požar v naravi Brestovica pri Komnu).

Druga statistika ...
- največ intervencij glede na skupino dogodka: tehnična in druga pomoč (25)
- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): tehnična in druga pomoč (12)
- mesec z največ intervencijami: februar (6)
- mesec z največ sodelujočimi gasilci: oktober (37)
- najdlje trajajoča intervencija: 20,45 ur (požar v naravi Brestovica pri Komnu)
- največ sodelujočih gasilcev na intervenciji: 16 (Požar hiše v Anhovem)
- dan v tednu, ko se je zgodilo največ dogodkov: torek (12)
- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3h): od 15-16 ure (14 intervencij)
- število dogodkov med tednom (pon – pet): 29 (80,6%)
- število dogodkov med tednom in med 7-15h: 8 (22,2%)

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!