Delovanje v času Jugoslavije

Povojna ponovna oživitev delovanja

V času druge svetovne vojne je v Narodno osvobodilnem boju sodelovalo 22 (18 borcev in 4 aktivisti) nekdanjih in kasnejših gasilcev.66 Med vojno, 8. septembra 1943, je Italija kapitulirala in nadzor nad Goriško je do konca vojne prevzela nemška vojska. Sledila je delitev Julijske krajine na anglo-ameriško cono (A), kamor je spadal tudi Kanal, in jugoslovansko cono (B). Američani so v Kanalu ostali vse do septembra 1947 in v kraj prinesli odbojko, ki se je pri domačinih hitro uveljavila in postala tradicionalni šport. Z njo se je v nadaljnjih desetletjih ukvarjalo tudi veliko kanalskih gasilcev.67

 

Društvo je bilo obnovljeno po priključitvi k Jugoslaviji leta 1948. Od starih gasilcev so v društvu po drugi svetovni vojni ostali Izidor Gerbec, najstarejši član, rojen leta 1877, gasilec od 1901, Ivan Medvešček (1902), Franc Kovačič (1912), Angel Vidič (1912), Miljutin Garlatti (1920), Alfonz Garlatti (1921), Leopold Lazar (1921), Ivan Šuligoj (1921) in Ivan Kobentar (1930). Prvi novi, povojni član je bil Ljubo Valentinčič, pridružen leta 1948, ostali so se društvu priključili po letu 1950.68 Ustanovni zbor je potekal 8. septembra 1950. Predsednik je postal Ivan Medvešček, poveljnik pa Franc Kovačič, ki je bil hkrati tudi član upravnega in nadzornega odbora pri gasilski zvezi v Novi Gorici. Opravljal je delo referenta za kulturno prosveto.69 V upravnem odboru je delovalo še sedem članov, v nadzornem odboru pa trije. Letna članarina ob ustanovitvi je znašala 60 dinarjev.70 Društvo je najprej delovalo v okviru okrajne, kasneje pa občinske gasilske zveze Nova Gorica. Poleg kanalskega društva delujeta danes v občini še prostovoljno industrijsko gasilsko društvo v Anhovem (ustanovljeno leta 1927) in Prostovoljno gasilsko društvo Avče (ustanovljeno leta 1968). V času Jugoslavije je društvo postopoma napredovalo, predvsem organizacijsko in materialno. Oprema in vozni park sta se predvsem po letu 1970 hitro modernizirala in omogočala učinkovitejše soočanje s požari in posredovanje pri različnih intervencijah. Članstvo se je z razširitvijo na oba spola in vsa starostna obdobja precej povečalo in v določenih časovnih obdobjih znašalo okoli 160 članov. Najpomembnejši dogodek v obdobju pred letom 1991 je bila izgradnja in selitev v nov, samostojen gasilski dom.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin. Kontejner je postavljen za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!