Kurjenje na prostem

Kurjenje na prostemPredvsem spomladi se ob toplejšem in suhem vremenu pričnejo zunanja dela s čiščenjem in urejanjem okolice. Pri tem navadno ostaja odpadno vejevje in drugi naravni material, ki ga pokurimo. V kolikor nismo pozorni pri kurjenju, nam lahko povzroči nemalo preglavic. Nekontrolirano kurjenje na prostem, pa lahko prinaša nevarnost za nastanek požara v naravi. Previdnost pri kurjenju ne bo odveč. Vsi, ki izvajajo kurjenje naj upoštevajo napotke Uprave RS za zaščito in reševanje in določila Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Upoštevati je potrebno naslednje napotke:
– kurjenje izvajamo vsaj 100 m od roba gozda in drugih gozdnih zemljišč;
– prostor okoli kurišča (vsaj meter) mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ...);
– kurišče mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe;
– ob vetrovnem vremenu kurišča ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje takoj prekiniti;
– pri kurjenju je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo) oz. zaliti z vodo.

Zgornje napotke se smiselno upošteva tudi na javnih prireditvah s kresovanjem, kjer morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvaja le lokalna gasilska enota.

Če kurjenje uide izpod nadzora:
Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, veje, lopata, grablje, odeja ipd.). Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.

O požaru takoj obvestimo pristojni Regijski center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:
- kdo kliče,
- kje gori,
- kaj gori,
- kdaj se je začel požar,
- kakšen je obseg požara,
- kakšna pomoč je potrebna,
- ali so ogroženi ljudje in živali.

Predpisi in priporočila:
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (glej Uradni list)
- Uprava RS za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6941


METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!