Ravnanje z utekočinjenim naftnim plinom (UNP)

pgd-kanal-dark-wide-133pxUtekočinjen naftni plin (UNP) je mešanica zmesi ogljikovodikov - praviloma butana in propana v razmerju do 35 ut.% propana (C3H8) in do 65 ut.% butana (C4H10). Uporaba plina je zelo razširjena, saj je vsestranski energent v gospodinjstvih, industriji, obrti, agrotehniki, transportu, športu in aktivnostih prostega časa.

Jeklenka je namenjena uporabi parne (plinske) faze. Jeklenke za uporabo tekoče faze so posebej označene s puščico, obrnjeno k dnu jeklenke, ter napisom »tekoča faza« ali TF in jih v gospodinjstvu NE SMEMO uporabljati!

Lastnosti
UNP je pri normalni temperaturi plin. Je nestrupen, brezbarven, brez vonja in zelo lahko vnetljiv. Plinu je dodan odorant - snov s specifičnim vonjem, ki se jo zazna pri zelo nizkih koncentracijah in s tem zaznamo prisotnost plina. Hlapi so težji od zraka in se zadržujejo pri tleh. Lahko se vnamejo ali eksplodirajo v kontaktu z virom vžiga. Jeklenka je pod tlakom.

Nevarnosti za človeka
UNP povzroča zadušitve, ker izpodriva zrak. Simptomi so oteženo dihanje, slabost, vrtoglavica in izguba zavesti. Izpostavljenost koncentracijam nad 2% lahko vpliva na centralni živčni sistem, podobno kot anestetiki ali nekatere strupene snovi. Neposreden kontakt z utekočinjenim plinom povzroča omrzline na koži (-42oC).

Skladiščenje
Jeklenke s plinom skladiščimo v pokončni legi, v prezračevanih prostorih, ki ne ležijo nižje od terena okolice, in na mestih, kjer se jeklenka ne more pregreti nad 40 °C. Prepričamo se, da je ventil na jeklenki zaprt, na ventil pa tesno privita zaščitna matica. Jeklenke s plinom ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih, na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina v kanalizacijo, in v bližini odprtega plamena. Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

Priključitev – zamenjava jeklenke
Pred zamenjavo jeklenke se prepričamo, da je ventil zaprt. Pri zamenjavi jeklenke ne kadimo in preprečimo dostop odprtega plamena ali drugega vira vžiga. Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke pregledamo ležišče tesnila na regulatorju in tesnilo zamenjamo. Matico privijemo najprej z roko (levi navoj) in nato še trdno privijemo z originalnim ključem. Spoje pregledamo z milnico ali posebnim sprejem za iskanje netesnih mest.

V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom in regulatorjem, ventil na jeklenki zapremo in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo. Če spoji tudi sedaj niso tesni, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor.

Bodite pozorni na vonj po plinu
V primeru vonja – smradu po plinu (odorans) obstaja nekontrolirano puščanje plina. Takoj odpremo okno (prostor zračimo), zapremo ventil na jeklenki, privijemo zaščitno matico in odnesemo jeklenko na odprt prostor. Poiščemo pomoč.

Napotki za ustrezno ukrepanje in ravnanje ob nesreči

Napotki in ukrepi za preprečitev in blažitev posledic izpusta na ljudi v okolici:
– prekinite z delom
– odprite okna in vrata
– Izklopite električno napajanje (glavno stikalo)
– Pokrijte talne odprtine
– Umaknite se iz nevarnega območja
– Ne vstopajte v nevarno območje
– Ne približujte se oblaku plina
– Pokrijte odkrite dele telesa
– Ne uporabljajte odprtega ognja
– Ne uporabljajte virov vžiga, ki lahko povzročijo eksplozijo
– Poiščite zaklon za trdno steno
– Izogibajte se lahkim konstrukcijam in bližini oken.

Ukrepi prve pomoči
Splošni napotki/ukrepi: Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.
Pri stiku s kožo: Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico tople vode. Ozeblin ne drgnite, temveč jih pokrijte s sterilno gazo in poiščite zdravniško pomoč.
Pri stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč!
Pri (prekomernem) vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Simptomi vdihavanja: Povzroča slabost, omotico, glavobol, zaspanost.

Ukrepanje ob požaru
Ogenj se gasi s prahom. Mešanica plina in zraka je eksplozivna zmes, ki eksplodira že pri najmanjši iskri, eksplozijo spremlja še plamen, s temperaturo do 2000 stopinj Celzija.

Vzdrževanje plinskih napeljav
Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:
• zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke in preskusite tesnost (z milnico, in NE z ognjem)
• pregled in zamenjavo dovodne fleksibilne cevi – priporočilo za zamenjavo na vsaki 2 leti
• pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami
• pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina - po potrebi
• pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto
• pri daljši prekinitvi uporabe plina zaprite ventil na jeklenki

Vir: Različni viri na spletu.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

No events

OBVESTILO O ODSOTNOSTI
Od 10.8.2020 do 16.8.2020 bo tajništvo društva zaprto. V tem času se lahko obrnite na predsednika Tomaža Mugerlija (041-594-489), oziroma pišite na kanal.pgd@siol.net. Hvala za razumevanje.

 

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI