Varovanje na rallyu Nova Gorica

V soboto, 13. septembra 2014 se je Prostovoljno gasilsko društvo Kanal udeležilo 3. Rallya Nova Gorica, ki je letos prvič potekal na območju občine Kanal, a ne v tekmovalnem smislu. Na dogodku smo nudili požarno varovanje.več o novici

Informacije poveljstva GZ Goriške

Informacije poveljstva GZ Goriške

Konec meseca avgusta tega leta se je odvijala peta seja poveljstva Gasilske zveze Goriške. Na tej seji je bilo sprejetih nekaj sklepov in podanih nekaj informacij glede tekmovanj in tečajev. Vse informacije so podane v nadaljevanju.

Občinski kviz Gasilske zveze Goriške za gasilsko mladino bo 25.več o novici

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

V Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal nadaljujemo z zastavljenimi deli v gasilskem domu. Po izpraznitvi prostorov, ki so bili v preteklem šolskem letu namenjeni za potrebe Osnovne šole Kanal, je sledila vzpostavitev prvotnega stanja in osvežitev prostorov. Konec julija smo prostore v zgornji etaživeč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je zaključilo še z eno izmed nalog, ki si jo je zadalo. Konec prejšnjega tedna se je zaključila zamenjava stare azbestne kritine strehe gasilskega doma PGD kanal. Dosedanja kritina je zdržala devetindvajset let, to je od kar so zgradili sedanji gasilski dom letaveč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal obvešča vse člane društva in krajane, da bo z dnem 2.7.2014 pričelo z zamenjavo stare azbestne kritine na strehi gasilskega doma PGD Kanal. Dela bodo trajala predvidoma 14 dni, v kolikor bo vreme dopuščalo. Okoli doma bo zaradi gradbišča omejeno gibanje, zatoveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

OBVESTILO O ODSOTNOSTI

 

Od 17.12.2018 pa do 3.1.2019 bo tajništvo društva zaprto. V tem času se lahko obrnite na predsednika Tomaža Mugerlija (041-594-489), oziroma pišite na kanal.pgd@siol.net. Hvala za razumevanje.

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".