Predstavili smo se šolarjem

Predstavili smo se šolarjem

V preteklem tednu smo, kot je že tradicionalno za oktober - mesec požarne varnosti, se predstavili otrokom iz Osnovne šole Kanal. V času od 20. pa do 23. oktobra 2014 smo predstavili šolarjem gasilsko opremo, prostore, vozila in delo kanalskih gasilcev ter namenili pozornost pri ozaveščanju.več o novici

Razpis volitev za izredni občni zbor

Razpis volitev za izredni občni zbor

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal na podlagi sklepa predsedstva z izredne seje z dne 13. oktobra 2014 razpisuje volitve za izredni občni zbor. Predsedstvo je sklicalo izredni občni zbor na podlagi zahteve petine svojih članov. V nadaljevanju so priloženi obrazci.

Rok za oddajo izpolnjenjeveč o novici

Varovanje na rallyu Nova Gorica

V soboto, 13. septembra 2014 se je Prostovoljno gasilsko društvo Kanal udeležilo 3. Rallya Nova Gorica, ki je letos prvič potekal na območju občine Kanal, a ne v tekmovalnem smislu. Na dogodku smo nudili požarno varovanje.

Tretji reli Nova Gorica je imel devet preizkušenj v treh tekmovalnih krogih.več o novici

Informacije poveljstva GZ Goriške

Informacije poveljstva GZ Goriške

Konec meseca avgusta tega leta se je odvijala peta seja poveljstva Gasilske zveze Goriške. Na tej seji je bilo sprejetih nekaj sklepov in podanih nekaj informacij glede tekmovanj in tečajev. Vse informacije so podane v nadaljevanju.

Občinski kviz Gasilske zveze Goriške za gasilsko mladino bo 25.več o novici

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

V Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal nadaljujemo z zastavljenimi deli v gasilskem domu. Po izpraznitvi prostorov, ki so bili v preteklem šolskem letu namenjeni za potrebe Osnovne šole Kanal, je sledila vzpostavitev prvotnega stanja in osvežitev prostorov. Konec julija smo prostore v zgornji etaživeč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI