Tečaj Hotfire - modul B 2013

Tečaj Hotfire - modul B 2013

PGD Kanal je v sklopu razpisanih tečajev Gasilske zveze Slovenije in glede na program izobraževanja operative PGD Kanal, poslalo izobrazit dva operativna gasilca. Gasilca sta se udeležila tečaja gašenje notranjih požarov oz. "Hotfire - modul B". Tečaja se je udeležilo 16 gasilcev iz celotneveč o novici

Tečaj mentorja mladine 2013

PGD Kanal je pridobil še dva gasilca s specialnostjo mentor mladine. Tečaj se je odvijal v dveh dvodnevnih sklopih med 18. in 26. januarjem 2013 v Izobraževalnem centru na Igu. Tečaja se je udeležilo 31 tečajnikov iz vse Slovenije. Naša tečajnika sta bila edina iz Goriške. Tečaj je v večini potekalveč o novici

Tečaj IDA 2012

PGD Kanal je v sklopu razpisanih tečajev Gasilske zveze Slovenije, poslal na izobraževanje štiri gasilce. Tako so se 28. in 29. novembra 2012 udeležili tečaja uporabnik dihalnega aparata (IDA) na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu in ga uspešno tudi opravili. Tečaj je bilveč o novici

Tečaj specialnosti informatik 2012

PGD Kanal je v sklopu razpisanih tečajev Gasilske zveze Slovenije, poslal na izobraževanje dva svoja operativna gasilca. Tako sta se 8. in 9. junija 2012 udeležila tečaja specialnosti informatik na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu in ga uspešno tudi opravila. Tečaja se jeveč o novici

Usposabljanje za delo s helikopterjem 2012

V torek 5. junija je v Sežani potekalo usposabljanje za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči-modul B, katerega se je udeležilo šest naših članov. Usposabljanje je potekalo v dveh delih, najprej smo v teoretičnem delu dobili veliko napotkov za varno delo obveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!