Nadaljevalni tečaj za gasilca

Nadaljevalni tečaj za gasilca

V petek, 15. februarja 2014 se je začel nadaljevalni tečaj za gasilca. Iz Prostovoljnega gasilskega društva Kanal se bo prej omenjenega tečaja udeleževalo devet gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic. Predavanja in parktične vaje se bodo odvijale na različnih krajih, pri prostovoljnih gasilskihveč o novici

Tečaj nevarne snovi 2013

Operativni člani PGD Kanal so se udeležili zadnjega planiranega tečaja v letošnjem letu v sklopu izobraževanj GZS na Igu. Trije operativni člani so se od 14. pa do 16. novembra udeležili osnovnega tečaja za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Tridnevni tečaj je bil razdeljen na teoretčni inveč o novici

Tečaj za tehničnega reševalca 2013

PGD Kanal je ponovno poslal na usposabljanje svoje operativce. Med 23. in 25. majem 2013 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal tridnevni tečaj za tehničnega reševalca. Tečaja so se udeležili trije naši operativni gasilci.

Tečaj je bil sestavljen iz dvodnevnegaveč o novici

Osnovni tečaj za gasilca

V mesecu aprilu je v društvu potekal osnovni tečaj za gasilca. Tečaj smo izvedli z lastnimi predavatelji in zgolj z enim zunanjim. Udeležilo se ga je 9 članic in članov. V dobrih šestdesetih urah, so se tečajniki seznanili z gasilsko opremo in vozili, osnovami gradbeništva in preskrbe z gasilnoveč o novici

Usposabljanje za delo s helikopterjem 2013

PGD Kanal nadaljuje z letošnjim programom usposabljanj operative. Tokrat je društvo napotilo šest operativcev na usposabljanje za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči - modul B, ki je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem. Usposabljanje je potekalo 6. maja 2013 naveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

Spoštovani občani!
PGD Kanal organizira zbiranje odpadnih kovin in papirja. Kontejnerja sta postavljena za gasilskim domom. Akcija zbiranja poteka od 2. novembra 2020. Mali kovinski kontejner je namenjen samo za kovine (brez gume, plastike ...), velik pa za papir (v ta zabojnik se ne odlaga kartona, knjig…). Sredstva bodo namenjena za nakup opreme. Hvala že vnaprej!