Sporočilo

Tečaj za nevarne snovi

PGD Kanal - Nevarne snoviDva operativna člana PGD Kanal sta se od 18. pa do 20. februarja 2016 udeležila tečaja za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Tridnevni tečaj je bil razdeljen na teoretčni in praktični del.

Teorteični del je potekal dva dni v učilnici v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in en dan na poligonu. Pri teoretičnem delu so se lahko spoznali z osebno zaščito opremo pred nevarnimi snovmi, taktiko ukrepanja ob nesreči z nevarno snovjo, nevarne snovi s strani kemije, prvi pomoči ter izdelali skupinsko seminarsko nalogo. Pri seminarski nalogi smo morali glede na izbran scenarij "nesreče" z nevarno snovjo, napisati vse potrebno za izvedbo intervencije ob takem dogodku. Zadnji tretji dan pa so teoretično znanje uporabili še na terenu.