OBVESTILO

Zaradi splošnih zdravstvenih razmer po Sloveniji s koronavirusom odpade oz. se prestavi za nedoločen čas občni zbor članov in mladine in vse vaje mladine. Za nove datume vas bomo obvestili.

Z dnem 20. marec 2020 začne veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Informacije poveljstva GZ Goriške

Informacije poveljstva GZ Goriške

Konec meseca avgusta tega leta se je odvijala peta seja poveljstva Gasilske zveze Goriške. Na tej seji je bilo sprejetih nekaj sklepov in podanih nekaj informacij glede tekmovanj in tečajev. Vse informacije so podane v nadaljevanju.več o novici

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

V Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal nadaljujemo z zastavljenimi deli v gasilskem domu. Po izpraznitvi prostorov, ki so bili v preteklem šolskem letu namenjeni za potrebe Osnovne šole Kanal, je sledila vzpostavitev prvotnega stanja in osvežitev prostorov. Konec julija smo prostore v zgornji etaživeč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je zaključilo še z eno izmed nalog, ki si jo je zadalo. Konec prejšnjega tedna se je zaključila zamenjava stare azbestne kritine strehe gasilskega doma PGD kanal. Dosedanja kritina je zdržala devetindvajset let, to je od kar so zgradili sedanji gasilski dom letaveč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal obvešča vse člane društva in krajane, da bo z dnem 2.7.2014 pričelo z zamenjavo stare azbestne kritine na strehi gasilskega doma PGD Kanal. Dela bodo trajala predvidoma 14 dni, v kolikor bo vreme dopuščalo. Okoli doma bo zaradi gradbišča omejeno gibanje, zatoveč o novici

Konec pouka v GD Kanal

Konec pouka v GD Kanal

Šolsko leto 2013-2014 je za nami. In s tem je tudi konec gostovanja učencev dveh razredov Osnovne šole Kanal. V gasilskem domu PGD Kanal so učenci 2A in 3A razreda "domovali" celo šolsko leto. Vzrok selitve je bila obnova in dogradnja vrtca pri OŠ Kanal. Sedaj, ko je vrtec dograjen, čaka še selitevveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI