Osvežitev prostorov v gasilskem domu

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

V Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal nadaljujemo z zastavljenimi deli v gasilskem domu. Po izpraznitvi prostorov, ki so bili v preteklem šolskem letu namenjeni za potrebe Osnovne šole Kanal, je sledila vzpostavitev prvotnega stanja in osvežitev prostorov. Konec julija smo prostore v zgornji etaživeč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je zaključilo še z eno izmed nalog, ki si jo je zadalo. Konec prejšnjega tedna se je zaključila zamenjava stare azbestne kritine strehe gasilskega doma PGD kanal. Dosedanja kritina je zdržala devetindvajset let, to je od kar so zgradili sedanji gasilski dom letaveč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal obvešča vse člane društva in krajane, da bo z dnem 2.7.2014 pričelo z zamenjavo stare azbestne kritine na strehi gasilskega doma PGD Kanal. Dela bodo trajala predvidoma 14 dni, v kolikor bo vreme dopuščalo. Okoli doma bo zaradi gradbišča omejeno gibanje, zatoveč o novici

Konec pouka v GD Kanal

Konec pouka v GD Kanal

Šolsko leto 2013-2014 je za nami. In s tem je tudi konec gostovanja učencev dveh razredov Osnovne šole Kanal. V gasilskem domu PGD Kanal so učenci 2A in 3A razreda "domovali" celo šolsko leto. Vzrok selitve je bila obnova in dogradnja vrtca pri OŠ Kanal. Sedaj, ko je vrtec dograjen, čaka še selitevveč o novici

Rezultati akcije Radi delamo dobro

Rezultati akcije Radi delamo dobro

S koncem meseca aprila se je končala Mercatorjev družbeno-koristni projekt "Radi delamo dobro". Akcije je potekala v okviru prenove Mercatorjevih prodajaln po Sloveniji. Akcija je bila zamišljena tako, da so lahko kupci z vsakim opravljenim nakupom glasovali za enega izmed treh predlaganih lokalnihveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

No events

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".