Razpis volitev za izredni občni zbor

Razpis volitev za izredni občni zbor

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal na podlagi sklepa predsedstva z izredne seje z dne 13. oktobra 2014 razpisuje volitve za izredni občni zbor. Predsedstvo je sklicalo izredni občni zbor na podlagi zahteve petine svojih članov. V nadaljevanju so priloženi obrazci.več o novici

Varovanje na rallyu Nova Gorica

V soboto, 13. septembra 2014 se je Prostovoljno gasilsko društvo Kanal udeležilo 3. Rallya Nova Gorica, ki je letos prvič potekal na območju občine Kanal, a ne v tekmovalnem smislu. Na dogodku smo nudili požarno varovanje.

Tretji reli Nova Gorica je imel devet preizkušenj v treh tekmovalnih krogih.več o novici

Informacije poveljstva GZ Goriške

Informacije poveljstva GZ Goriške

Konec meseca avgusta tega leta se je odvijala peta seja poveljstva Gasilske zveze Goriške. Na tej seji je bilo sprejetih nekaj sklepov in podanih nekaj informacij glede tekmovanj in tečajev. Vse informacije so podane v nadaljevanju.

Občinski kviz Gasilske zveze Goriške za gasilsko mladino bo 25.več o novici

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

Osvežitev prostorov v gasilskem domu

V Prostovoljnem gasilskem društvu Kanal nadaljujemo z zastavljenimi deli v gasilskem domu. Po izpraznitvi prostorov, ki so bili v preteklem šolskem letu namenjeni za potrebe Osnovne šole Kanal, je sledila vzpostavitev prvotnega stanja in osvežitev prostorov. Konec julija smo prostore v zgornji etaživeč o novici

Obnova strehe gasilskega doma

Obnova strehe gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je zaključilo še z eno izmed nalog, ki si jo je zadalo. Konec prejšnjega tedna se je zaključila zamenjava stare azbestne kritine strehe gasilskega doma PGD kanal. Dosedanja kritina je zdržala devetindvajset let, to je od kar so zgradili sedanji gasilski dom letaveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".