Sporočilo
 • Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook PRO
 • Check this page in Facebook Object Debugger to reload cache
 • og:title - Občni zbor članov 2020
  og:type - article
  og:url - http://pgd-kanal.si/index.php/novice/splosno/783-obcni-zbor-clanov-2020?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  og:site_name - PGD Kanal
  og:description - V petek 12.6.2020 je v prostorih PGD Kanal potekal redni občni zbor članov društva. Zaradi trenutne situacije v zvezi s COVID-19, je bilo prisotno samo članstvo ter predsednik in poveljnik GZ Goriške. Začeli smo s sprejemom dnevnega reda in...
  og:image - images/clanki/pgd_light_logo_small_100px.png

Občni zbor članov 2020

V petek 12.6.2020 je v prostorih PGD Kanal potekal redni občni zbor članov društva. Zaradi trenutne situacije v zvezi s COVID-19, je bilo prisotno samo članstvo ter predsednik in poveljnik GZ Goriške.


Začeli smo s sprejemom dnevnega reda in izvolitvijo organov občnega zbora. Sledila so poročila predsednika in poveljnika o preteklem letu. Iz poročil je bilo razvidno, da članstvo veliko dela, se izobražuje in usposablja. Tako je bilo za delo, izobraževanja in usposabljanja v preteklem letu porabljeno skupno 6067ur. Na področju usposabljanj so:
• 3 opravili specialnost IDA
• 2 sta opravila specialnost gašenja notranjih požarov Modul C
• 2 sta opravila obnovitveni tečaj za nevarne snovi
• 2 sta opravila obnovitveni tečaj tehničnega reševanja
• 7 članov je opravilo tečaj pripravnika
• 2 člana pa sta opravila tečaj za gasilskega častnika

 

V preteklem letu smo posredovali v 34. intervencijah, od tega je bilo 14. požarov:
• 5 požarov v objektih,
• 4 požari v naravi,
• 1 požar na prometnih sredstvih,
• v osmih primerih smo nudili tehnično pomoč,
• sršenja gnezda pa smo odstranili v šestih primerih,
• dva krat smo posredovali ob naravnih nesrečah - vetrolomu,
• v treh primerih smo nudili požarno varovanje pri razstreljevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev,
• v naravnem okolju smo enkrat posredovali tudi izven naših meja in sicer na območju Cerja.

 

Časovni obseg vseh intervencij v letu znaša dobrih 93 ur na gasilca, ker pa je na intervencijah skupaj sodelovalo 206 gasilcev, smo skupaj opravili kar 835 ur dela.

V mesecu marcu smo se na pobudo kolegov iz PGD Šempeter pri Gorici udeležili vaje v organizaciji Italijanske civilne zaščite. Meseca oktobra pa smo sodelovali na vaji požar doma upokojencev v Tolminu kot enota sosednje občine. Z našim vozilom smo bili prisotni tudi na sejmu REAS v Italijanski Brescii.

 

Sledile so zamenjave članov v NO in poveljstvu.
• NO: Pavšič Iztoka zamenja Mateja Vončina. Soglasno sprejeto.
• Poveljnika Ponikvar Andreja zamenja Cotič Anton. Soglasno sprejeto.

 

Tako smo pridobili novega poveljnika, saj je prejšnji poveljnik Ponikvar Andrej odstopli zaradi kandidature za mesto poveljnika GZ Goriške.
Novi poveljnik je tako predstavil sledeči plan za leto 2020:
• Šolanje strokovnega kadra za čine in razne specialnosti,
• pridobivanje novega članstva v operativi,
• šolanje in usposabljanje mladine,
• priprava in izvedba vaj za vse skupine – poudarek na operativi,
• udeležba na tekmovanjih s čim večjim številom ekip,
• usposabljanje na vozilih s poudarkom na usposabljanju na novo pridobljenih vozilih,
• skupaj s predsedstvom organiziranje strokovnih ekskurzij,
• operativna srečanja vsak petek,
• pregled krajev po občini za dostopanje z intervencijskimi vozili.


Sledila so še poročila blagajnika, predsednice komisije za delo z mladino, predsednice komisije za delo z ženami ter nadzornega odbora PGD Kanal.