Zbor članov 2018

PGD Kanal - Zbor članov 2018V soboto, 3. marca 2018 je v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kanal potekal 140 redni občni zbor. Letošnji je bil tudi volilni za mandatno obdobje 2018-2023.

Po sprejemu dnevnega reda, se je izvolilo organe občnega zbora članov. Za tem so sledila poročila za opravljeno delo v minulem letu. Dosedanji predsednik Samo Šuligoj je predstavil poročilo o delu društva za leto 2017. Iz podanega poročila je bilo moč razbrati veliko aktivnosti. Izpostaviti velja, da smo v 2017 nabavili rabljeno osnovo in nadgradili PV-1, nabavili nove delovne obleke, uredili gretje v garažah, stekle so aktivnosti za nabavo tovornjaka z dvigalom idr.

Poveljnik Andrej Ponikvar je predstavil poročilo o delu operative. Povedal je, da so v letu 2017 operativci posredovali na 41-ih intervencijah. Med večjimi intervencijami v občini Kanal je bil zagotovo vetrolom, izven občine pa požar na Komenskem Krasu. Med večje nabave spada nakup baterijske hidravlike ter dokup lahkih oblek za požare v naravi.

Sledila sta še poročila blagajnika, predsednika komisije za delo z mladino in predsednice komisije za delo z ženami ter predsednika nadzornega odbora PGD Kanal.

Nadaljevali smo z razrešitvijo starega vodstva ter izvolitvijo novega. Tako je bil za predsednika izvoljen Tomaž Mugerli, poveljniško funkcijo pa bo še naprej opravljal Andrej Ponikvar. Nadgradnja novejšega tovornjaka z dvigalom, praznovanje 140-letnice društva, sanacija gasilskega doma ter nakup novih intervencijskih čelad pa je le nekaj večjih investicij v prihajajočem letu.

Zbor smo zaključili s pogostitvijo članov in gostov ter družabnim srečanjem.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI