OBVESTILO

Zaradi splošnih zdravstvenih razmer po Sloveniji s koronavirusom odpade oz. se prestavi za nedoločen čas občni zbor članov in mladine in vse vaje mladine. Za nove datume vas bomo obvestili.

Z dnem 20. marec 2020 začne veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Redni občni zbor PGD Kanal

PGD KanalProstovoljno gasilsko društvo Kanal je uspešno izpeljalo redni občni zbor. Občni zbor je potrebno izpeljati vsako leto, na katerem se opravi pregled za preteklo leto in postavi nove cilje za tekoče leto. Občni zbor je potekal v soboto, 14. marca 2015 v veliki sejni sobi gasilskega doma PGD Kanal.

Po sprejemu dnevnega reda, se je izvolilo organe občnega zbora. Za predsednika delovnega predsedstva se je sprejelo Mugerli Tomaža, za zapisnikarja Škodnik Klaro, za člane delovnega predsedstva Romino Škodnik in Danjelo Cencič ter overovatelja zapisnika Komac Igorja in Škodnik Romino.

Za tem so sledila poročila za opravljeno delo v minulem letu. Predsednik Samo Šuligoj je predstavil poročilo o delu društva za leto 2014. Iz podanega poročila je bilo moč razbrati veliko aktivnosti. Med drugim je društvo nakupilo naglavne LED svetilke, dežne obleke, intervencijske in tehnične rokavice, zamenjali strešno kritino, zamenjali komandni pult, uredili štabno sobo za večje intervencije, pomagali v Srbiji na poplavah, dobili plaketo župana, popleskali zgornje prostore, obesili slike in priznanja društev, izvedli izredni volilni občni zbor, izvedli predstavitev dela gasilcev otrokom OŠ Kanal, šolali operativni kader, da je društvo pomagalo drugim društvom v občini, tudi z mladino se je ukvarjalo in mnoge druge stvari.

Poveljnik Anton Cotič je predstavil poročilo o delu operative. Pove, da so v letu 2014 operativci posredovali na rekordnih 45 intervencijah, podrobneje je tudi naštel vrste intervencij in na katerih večjih intervencijah je PGD Kanal sodelovalo. Operativni člani so se udeleževali internih vaj, pa tudi skupnih in se družili ob petkih. Na področju izobraževanja se je usposobilo 16 operativcev za različne specialnosti in usposabljanja. Pridobili smo 13 prvih posredovalcev ter 8 novih gasilcev. Vse starostne desetine so sodelovale na različnih gasilskih tekmovanjih, in dosegle dobre rezultate. Ekipi mlajših članov in članic A sta sodelovali na državnem tekmovanju v Ormožu.

Sledili sta še poročili predsednika komisije za delo z mladino in predsednice komisije za delo z ženami ter predsednika nadzornega odbora PGD Kanal. Verifikacijsko-volilna komisija je preštela člane PGD Kanal z volilno pravico in sporočila, da je občni zbor sklepčen.

Pripomb na poročila ni bilo. Vsa poročila so bila sprejeta.

V nadaljevanju sta predsednik in poveljnika podala plan dela za leto 2015. Oba plana sta bila sprejeta s strani prisotnih članov.

Občni zbor je sprejel predlog članarine za leto 2015, ki znaša 10 € na osebo. Sledil je finančni plan za leto 2015, ki ga je predstavil predsednik društva.

Po sprejetju finančnega plana je sledil pozdrav prisotnih gostov iz gasilskih in drugih društev, ki so pozdravili in pohvalili delo PGD Kanal.

Za tem se je podelilo priznanja in diplome za dolgoletno članstvo v društvu, za opravljene tečaje in napredovanje v višji čin.

Na koncu je sledila pogostitev in družabno srečanje vseh prisotnih.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI