Sporočilo
 • Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook PRO
 • Check this page in Facebook Object Debugger to reload cache
 • og:title - Statistika intervencij 2017
  og:type - article
  og:url - http://pgd-kanal.si/index.php/novice/operativa/751-statistika-intervencij-2017?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  og:site_name - PGD Kanal
  og:description - Leto 2017 je bilo za gasilce PGD Kanal na področju posredovanja na intervencijah zelo aktivno leto. Posredovali smo kar na 41 intervencijah. V povprečju zadnjih petnajst let smo posredovali sedemindvajsetkrat na leto(27), zadnjih deset let...
  og:image - images/clanki/pgdkanal_dark_logo.png

Statistika intervencij 2017

PGD Kanal - Statistika intervencij 2017Leto 2017 je bilo za gasilce PGD Kanal na področju posredovanja na intervencijah zelo aktivno leto. Posredovali smo kar na 41 intervencijah. V povprečju zadnjih petnajst let smo posredovali sedemindvajsetkrat na leto(27), zadnjih deset let devetindvajsetkrat (29) na leto, če gledamo pa na obdobje zadnjih pet let pa kar petintrideset (35). Trend intervencij je nekoliko v porastu.

Od vseh intervencij, je bilo največ požarov 18, ki so predstavljali nekaj manj kot polovico (43,9%) vseh intervencij. Intervencij s tehnično vsebino pa je bilo 12 (29,7%). Ostalih intervencij je bilo 11 (3x NUS, 7x ujme, 1x nevarne snovi). Med večje intervencije izven občinskih meja, gre omeniti požar v naravi na Komenskem Krasu. Največji intervenciji v občini Kanal pa sta vetrolom in poplave narasle Soče. Delež požarov se je nekoliko znižal, a se je povečal delež intervencij s tehnično pomočjo.

Požare delimo na več podskupin. Od vseh požarov je bilo pet (5) požarov v naravi (predlani 5), deset (10) požarov v objektih (predlani 11), en (1) požar na komunalnih sredstvih (predlani 1) in dva (2) na prometnih sredstvih (predlani 2). Lani nismo sodelovali na prometnih nesrečah, leto poprej pa na dveh.

V povprečju so bile 3,4 (predlani 3,1) intervencije na mesec. Povsem brez intervencij ni bilo noben mesec. Skupno so vse intervencije trajale 108,72 ur oz. 4 dni 12 ur in 43 min (predlani 4 dni 22 ur 55 min ali 118,92 ur). Na vseh intervencijah se je pojavilo 343 gasilcev (predlani 336), ki so skupaj opravili skoraj 977,35 ur dela (predlani 1.542,47) in 80-krat (predlani 75) uporabili vozila PGD Kanal.

V letu 2017 smo imeli štiri primere (predlani 2), ko smo morali več kot enkrat v istem dnevu posredovati (28.7., 17.9., 12.12.2017 in 16.12.).

V letu 2017 smo ponovno posredovali zunaj meja občine Kanal. Znotraj naše občine smo posredovali 40-krat (predlani 36-krat), zunaj pa enkrat (predlani 2).

Naj naj ...
- največ intervencij glede na skupino dogodka: požari (18)
- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): tehnična pomoč (12), požari v objektih (10)
- mesec z največ intervencijami: december (9)
- mesec z največ sodelujočimi gasilci: december (97)
- najdlje trajajoča intervencija: 10 ur 38 minut (Požar v naravi na Komenskem Krasu)
- največ sodelujočih gasilcev na intervenciji: 24 (Požar ostrešja Avšje)
- dan v tednu, ko se je zgodilo največ dogodkov: petek in sobota (po 10)
- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3h): od 15-18 ure (10 intervencij)
- število dogodkov med tednom (pon – pet): 25 (60,9%)
- število dogodkov med tednom in med 7-15h: 11 (26,8%)

Vir: SPIN - sos112.si, Vulkan, lastne evidence

Statistika intervencij 2017