Občinski kviz gasilske mladine v Čepovanu

Občinski kviz gasilske mladine v Čepovanu

V soboto, 19. oktobra 2013 se je v prostorih gasilskega doma PGD Čepovan odvijal občinski kviz gasilske mladine. Tekmovanja se je letos udeležilo več ekip kot lani. Sodelovalo je enajst ekip pionirjev, osem ekip mladincev in tudi dve ekipi pripravnikov. Nastopilo je pet ekip PGD Dornberk, devet ekipveč o novici

Občinska orientacija na Koradi

Letošnje občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji je potekalo v soboto, 18. maja 2013 na Koradi. Tekmovanje je organizirala Gasilska zveza Goriške v sodelovanju s PGD Dobrovo, sicer na terenu PGD Kanal. Tekmovanja se je udeležilo pet ekip PGD Kanal, osem ekip PGD Čepovan in ena ekipa PGD Dornberk.več o novici

Srečanje gasilske mladine

Dne 22. februarja 2013 se je zbrala gasilska mladina Prostovoljnega gasilskega društva Kanal. Družabno srečanje je potekalo v mali sejni sobi gasilskega doma. Na srečanju se je zbralo večina gasilske mladine.

Na srečanju je bilo 24 pionirjev in mladincev obeh spolov. Seveda so na srečanju mladineveč o novici

Gasilska mladina uspešno opravila preizkus znanja

Kanalska gasilska mladina je konec meseca januarja uspešno opravila preizkus znanja. Preizkusa so se udeležili pionirji in mladinci, stari med 7 in 16 let. Preizkus znanja se je opravil v prostorih gasilskega doma PGD Kanal pred komisijo. Gasilska mladina je lahko opravljala ustni zagovor ali pisniveč o novici

Kviz gasilske mladine - Čepovan 2012

Kviz gasilske mladine - Čepovan 2012

V soboto, 13. oktobra 2012 se je v prostorih gasilskega doma PGD Čepovan odvijal občinski kviz gasilske mladine.  Tekmovanja se je udeležilo osem ekip pionirjev in pet ekip mladincev. Na tekmovanju so sodelovale ekipe PGD Čepovan in PGD Kanal. PGD Kanal je nastopil z eno ekipo mladincev ter sveč o novici

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

OBVESTILO!

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem (22.2.2019) razglasila veliko požarno ogroženost v nekaterih občinah, med njimi je tudi občina Kanal. Ukrep velja od 23.2. dalje pa do preklica. Z dnem 25.2. pa velja ukrep na celotnem področju Slovenije (kjer ni snežne podlage). V tem času je prepovedano kurjenje in ostala dela, ki bi povzročila požar.

Podrobneje na spodnji povezavi:
http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=2&id=5470

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".