Sporočilo

Orientacija

Kaj je orientacija? Orientacija je sposobnost gibanja po neznanem terenu s pomočjo kompasa ali naravnih znamenj. Deli se na geografsko orientacijo (poznavanje strani neba) in topografsko orientacijo (poznavanje stojne točke in položaja objektov v okolici, smer poti…). Gasilska orientacija za gasilsko mladino je tekmovanje , v kateri ekipa treh tekmovalcev določene starostne kategorije mora kar najhitreje opraviti z določeno dolžino proge in več aktivnimi kontrolnimi točkami. Pri tem mora uporabljati gasilske veščine in znanje topografije.

Tekmovalne kategorije:
- pionirji (od 7 do 11 let)
- pionirke (od 7 do 11 let)
- mladinci (od 12 do 16 let)
- mladinke (od 12 do 16 let)
- gasilski pripravniki (od 16 do 18 let)
- gasilske pripravnice (od 16 do 18 let)

V kategoriji je lahko en član mlajši od predpisane starosti. Šteje leto rojstva. Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. Ekipa se orientira s pomočjo karte in s pomočjo kompasa, brez katerega ne more začeti tekmovanja.

Proga:

− za pionirje, pionirke je dolga cca. 2000 m in ima 4 aktivne kontrolne točke;
− za mladince, mladinke je dolga cca. 3000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk;
− za gasilce pripravnike, gasilke pripravnice je dolga cca. 5000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk;
Proga nima označb, opisov ali katerihkoli (označevalnih) drugih elementov.

Kontrolna točka:
Kontrolna točka je prostor v naravi, kjer ekipa izvede določeno vajo.
Kontrolna točka je lahko »aktivna« (na njej se izvede vaja) ali »mrtva« (na njej se ekipa le registrira).
Kontrolna točka je na karti označena z rdečim krogcem in zaporedno številko. Kontrolna točka se nahaja v središču krogca, na terenu pa je območje kontrolne točke lahko oddaljeno do 10 m od središča območja določenega na karti. Kontrolna točka je dobro določljiva na terenu in tako tudi na karti.

Aktivne kontrolne točke na orientacijski progi:

pionirji, pionirke:
- Vaja z vedrovko – vaja izven proge
- Štafetno vezanje vozlov
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki

mladinci, mladinke:
- Vaja z vedrovko – vaja izven proge
- Štafetno vezanje vozlov
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki
- Hitrostno zvijanje cevi
- Štafetno spajanje cevi na trojak

gasilci pripravniki, gasilke pripravnice:
- Postavitev orodja za vajo z MB – vaja izven proge
- Štafetna navezava orodja
- Praktične vaje iz orientacije
- Topografski znaki
- Hitrostno zvijanje cevi
- »V napad«

Pravila, gradivo za orientacijo
pdfSestavni deli kompasa