Sporočilo

Kviz gasilske mladine (gradivo)

Kviz gasilske mladine je tekmovanje namenjeno gasilski mladini, starih od sedem pa do osemnajst let. Mladina je razdeljena v starostne kategorije, in sicer: pionirji (od 7 do 11 let), mladinci (12 do 16) in pripravniki (od 16 - 18 let). Pri tem tekmovanju kategorije niso ločene po spolu. Ekipo sestavljajo trije člani. Eden od teh članov je lahko mlajši od predpisane starosti. V letu 2015 je glede pravil nekaj novosti, zamenjana je bila spretnostna vaja z novo. Malce drugačno je tudi izpolnjevalnje naloge pri požarni preventivi.

Tekmovalne discipline:

Kategorija pionirji:
1. "Drži ali ne drži": Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (bronasta značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): 1. tema: tekmovalne discipline za pionirje. 2. tema: Splošno - predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetno vezanje vozlov: vsak tekmovalec si izbere svoj vozel (jamborski, tkalski, tesarski). Na voljo 60 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Prvi tekmovalec razvije in spne C cev na trojak, drugi postavi sliko požara pred pravi gasilnik, tretji pa postavi ročnik brez zasuna v kvadrat (vmes pod oviro). Na voljo je 90 sekund.

Kategorija mladinci:
1. "Drži ali ne drži": Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (srebrna značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): tema iz tekmovalne discipline za mladince ter predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetno vezanje vozlov: vsak tekmovalec izžreba svoj vozel (jamborski, tkalski, tesarski). Na voljo 60 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Vsak tekmovalec izžreba svojo progo. Prvi tekmovalec prenese trojak in spne 3 cevi nanj. Drugi tekmovalec izžreba 2 orodji in postavi v označeno polje. Tretji tekmovalec cilja krog s torbico z ventilno vrvjo.

Kategorija pripravniki:
1. "Drži ali ne drži": Teme iz zlate značke. Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike (zlata značka) tako, da obkroži pravilno trditev »DRŽI« ali »NE DRŽI«.
2. Prva pomoč: Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
3. Požarna preventiva: Ekipe odgovarjajo na 12 vprašanj z obkrožanjem, na 3 vprašanja z dopolnjevanjem oz. vstavljanjem besed/besednih zvez, na 1 vprašanje s petimi trditvami povezovanja/razvrščanja in na 1 vprašanje opisno.
4. Gasilska znanja (od 5 proti 0): tema iz tekmovalnih disciplin za člane ter predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu, orodja in oprema. Vse ekipe morajo uganiti pravilno geslo. Gesla so lahko enobesedna ali večbesedna.
5. Štafetna navezava orodja: vrsto navezave tekmovalci izžrebajo tik pred začetkom (gasilska sekirica, ročnik brez zasun, ročnik z zasunom). Na voljo 90 sekund.
6. Gasilska spretnost (novo): štafetno izvajanje vaj s predajo z roko. Vsak tekmovalec izžreba svojo progo. Prvi tekmovalec mora postaviti hidrantni nastavek. Drugi tekmovalec razvije in spne dve C cevi na stabilno C spojko. Tretji tekmovalec meta C cev, da se cela razvije.

Povezava do gradiva na spletni strani Gasilske zveze Slovenije http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz

Gradivo:
pdfKviz - discipline po kategorijah NOVO
pdfPravila in točkovanje kviza 2015NOVO
pdfČini in oznake v PGD in GZ
pdfSrebrna značka (mladinci) 
pdfBronasta značka (pionirji)
pdfVeščine
pdfZgodovina gasilstva GZS
pdfPrva pomoč
pdfČini, funkcije in specialnosti
pdfZlata značka (pripravniki)