Sporočilo

Zgodovina inventarja

Gibanje števila inventarja v obdobju 1957-2012.

Inventar

1957

1958

1959

1960

1977

1978

1979

1983

1984

1985

1990

1991

1993

2012

avtocisterna

       

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cevna obveza B

       

0

7

               

cevna obveza C

       

0

7

               

električna sirena

       

1

1

             

1

gasilna metla

       

3

3

         

30

   

gasilski dom brez stolpa

       

1

1

             

0

gasilski dom s stolpom

       

0

0

     

1

1

1

1

1

hidrantni nastavek

       

3

3

2

2

2

2

3

 

6

5

izolirni dihalni aparat

       

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

kladiva težka

2

2

2

2

                 

1

ključ za hidrant

       

1

1

             

4

ključ za spojke

       

2

2

             

19

kramp

2

2

2

2

2

7

         

8

 

14

lestve stikalna

1

1

1

1

           

1

1

 

1

lopata

2

3

3

3

2

12

         

10

 

10

maska za dihalni aparat s torbico

       

2

2

             

9

navadni ročnik B

       

1

1

             

0

navadni ročnik C

2

2

2

2

4

4

5

8

2

2

8

 

12

1

nosilec za cevi

       

9

9

             

18

orodišče

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

orodni avtomobil

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     

0

prehodne spojke B-C

3

3

3

3

                 

10

prenosna MB

1

1

1

1

1

2

2

4

3

3

2

 

3

1

prikolica

       

1

1

1

 

1

1

1

 

2

3

radijske zveze - mobilne

             

3

3

3

3

3

5

7

radijske zveze - stabilne

             

1

1

1

1

1

1

1

radijske zveze prenosne

             

2

2

2

3

4

6

11

reševalne vrvi

8

8

8

7

3

4

             

8

ročna prenosna MB

1

0

0

0

                 

2

ročnik s pipo C

       

3

3

             

8

sekira

       

0

2

         

1

 

2

sekirica

       

5

5

             

11

sesalna cev A

       

5

5

             

14

sesalna cev B

7

7

7

7

3

3

             

0

sesalna cev C

       

1

1

             

4

sesalni koš A

       

1

1

             

5

sesalni koš B

1

1

1

1

2

2

             

0

specialno vozilo na prah

               

1

1

1

1

1

0

svetilke baterijske

4

4

4

4

       

4

4

6

6

15

11

svetilke petrolejske

3

3

3

3

                 

0

tlačna B cev

165 m

200 m

200 m

200 m

13x

26x

480 m

360 m

400 m

400 m

360 m

 

500 m

52x

tlačna C cev

330 m

190 m

190 m

170 m

11x

18x

315 m

690 m

800 m

645 m

660 m

 

700 m

63x

univerzalni ročnik

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

3

 

3

5

vedrovka

1

1

1

1

2

1

         

2

 

8

vodni razdelilec - trojak

1

1

1

1

1

1

       

4

 

5

6

zbiralnik B-2C

1

1

1

1

1

1

             

3

zložljiva nosila

       

1

1

             

1