OBVESTILO

Zaradi splošnih zdravstvenih razmer po Sloveniji s koronavirusom odpade oz. se prestavi za nedoločen čas občni zbor članov in mladine in vse vaje mladine. Za nove datume vas bomo obvestili.

Z dnem 20. marec 2020 začne veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Organi društva in druge komisije

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je po svoji ureditvi društvo. Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani PGD Kanal in se skliče vsaj enkrat letno, lahko pa tudi izredno. Na zboru članov se vsako 5. leto voli člane v organe društva.

Organi društva so:

  • 11-člansko predsedstvo, ki ga vodi predsednik društva. Predsedstvo upravlja z delovanjem društva v obdobju med zboroma članov
  • 3-članski nadzorni odbor, ki spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
  • 3-člansko disciplinska komisija, ki odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Predsedstvo, kot drugostopenjski organ.

Predsednik društva je organizacijski vodja v gasilskem društvu. Sklicuje in vodi upravni odbor in skrbi za poslovanje društva.
Poveljnik društva je operativni vodja društva, ki skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

Organi za obdobje 2018-2023:

 

Predsedstvo

predsednik: Tomaž Mugerli
podpredsednik: Danijel Markič
tajnik: Klara Škodnik
poveljnik: Andrej Ponikvar
namestnik poveljnika: Anton Cotič
podpoveljnik: Romina Škodnik
predstavnik informatike: Tadej Škrlec
predstavnik za delo z ženami: Tanja Markič
predstavnik za delo z mladino: Ivanka Ponikvar
predstavnik veteranov: Ivan Gorjanc
predstavnik mladih: Jan Škodnik

Nadzorni odbor

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Milan Brezavšček
član: Iztok Pavšič

Častno razsodišče

predsednik: Zvone Ponikvar
član: Ksenija Gregorčič
član: Simeon Kodelja

Poveljstvo

poveljnik: Andrej Ponikvar
namestnik poveljnika: Anton Cotič
podpoveljnik: Romina Škodnik
podpoveljnik: Andi Simčič
pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Jan Škodnik
pomočnik poveljnika za radijske zveze: Erik Pavšič
pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Romina Škodnik
orodjar: Danijel Markič
glavni strojnik: Tadej Ponikvar

Komisije za

Odlikovanja

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Andi Simčič
član: Klara Škodnik

Delo z ženami

predsednik: Tanja Markič
član: Danjela Cencič
član: Romina Škodnik

Informatiko

predsednik: Tadej Škrlec
član: Andrej Ponikvar
član: Danijel Markič

Delo z mladino

predsednik: Ivanka Ponikvar
član: Anton Cotič
član: Andrej Ponikvar

Delo z veterani

predsednik: Ivan Gorjanc
član: Bruno Pavšič
član: Stanislav Markič
član: Marjan Žefran
član: Zvonko Ponikvar

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 0,5% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".

SPIN DOGODKI