Organi društva in druge komisije

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je po svoji ureditvi društvo. Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani PGD Kanal in se skliče vsaj enkrat letno, lahko pa tudi izredno. Na zboru članov se vsako 5. leto voli člane v organe društva.

Organi društva so:

  • 11-člansko predsedstvo, ki ga vodi predsednik društva. Predsedstvo upravlja z delovanjem društva v obdobju med zboroma članov
  • 3-članski nadzorni odbor, ki spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
  • 3-člansko disciplinska komisija, ki odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Predsedstvo, kot drugostopenjski organ.

Predsednik društva je organizacijski vodja v gasilskem društvu. Sklicuje in vodi upravni odbor in skrbi za poslovanje društva.
Poveljnik društva je operativni vodja društva, ki skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

Organi za obdobje do 2018:

 

Predsedstvo

predsednik: Samo Šuligoj
podpredsednik: Tomaž Mugerli (od 5.12.2015)
tajnik: Klara Škodnik
poveljnik: Andrej Ponikvar (od 19.02.2017)
namestnik poveljnika: Danijel Markič (od 19.02.2017)
podpoveljnik: Romina Škodnik (od 19.02.2017)
predstavnik informatike: Erik Pavšič (od 19.02.2017)
predstavnik za delo z ženami: Tanja Markič
predstavnik za delo z mladino: Ivanka Ponikvar
predstavnik veteranov: Ivan Gorjanc
predstavnik mladih: Jan Škodnik (od 19.02.2017)

Nadzorni odbor

predsednik: Aleksander Okroglič (od 19.02.2017)
član: Milan Brezavšček
član: Iztok Pavšič (od 19.02.2017)

Častno razsodišče

predsednik: Zvone Ponikvar
član: Ksenija Gregorčič
član: Tomaž Mugerli

Poveljstvo

poveljnik: Andrej Ponikvar (od 19.02.2017)
namestnik poveljnika: Danijel Markič (od 19.02.2017)
podpoveljnik: Romina Škodnik (od 19.02.2017)
podpoveljnik: Tomaž Mugerli (od 19.02.2017)
pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Samo Šuligoj
pomočnik poveljnika za radijske zveze: Erik Pavšič (od 19.02.2017)
pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Romina Škodnik
orodjar: Tadej Škrlec (od 19.02.2017)
glavni strojnik: Tadej Ponikvar (od 19.02.2017)

Komisije za

Odlikovanja

predsednik: Aleksander Okroglič
član: Andi Simčič
član: Klara Škodnik

Delo z ženami

predsednik: Tanja Markič
član: Danjela Cencič
član: Romina Škodnik

Informatiko

predsednik: Danijel Markič
član: Andrej Ponikvar
član: Tomaž Mugerli

Delo z mladino

predsednik: Ivanka Ponikvar
član: Anton Cotič
član: Andrej Ponikvar

Delo z veterani

predsednik: Ivan Gorjanc
član: Bruno Pavšič
član: Stanislav Markič
član: Marjan Žefran
član: Zvonko Ponikvar

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
VREME SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NAPOVEDNIK

OBVESTILO O ZAPRTJU CEST

1. GLOBNO: od 4.9.2017 pa do predvidoma 20.12.2017 bo zaradi izgradnje kanalizacije in pločnika polovična zapora. Usmerjanje je urejeno s semaforji.